Национална информационна среща за повишаване капацитета на специалистите от РЗИ в областта на здравословното хранене и физическата активност - 09-11 октомври 2023 г.

13.10.2023

От 09 до 11 октомври 2023 в гр. Велико Търново се проведе Национална информационна среща за повишаване капацитета на специалистите от РЗИ в областта на здравословното хранене и физическата активност, в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. Присъстваха представители на Министерство на здравеопазването, Националния център по обществено здраве и анализи и на 28-те РЗИ в страната.

Срещата се откри от г-н Илия Тасев, директор дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“, МЗ, който приветства участниците за всички дейности, реализирани на регионално ниво, за повишаване информираността на населението за ограничаване на рисковите за хроничните незаразни болести фактори, в т. ч. нездравословно хранене и ниска физическа активност. Подчертана беше значимостта на Програмата за подобряване здравето на населението и важната роля на държавата в лицето на националните и регионалните институции, както и на всички партньори. С приветствие към форума се обърнаха и д-р Евгения Недева, директор на РЗИ Велико Търново и г-жа Росица Димитрова, директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в общинска администрация гр. Велико Търново.

Експерти на НЦОЗА презентираха успешни практики, политики и стратегии за здравословно хранене и повишаване на физическата активност в ЕС и в България. Представена беше актуална научна информация за нездравословното хранене и ниската физическа активност, като основни поведенчески фактори на риска за здравето на българското население, както и добри практики и практически подходи за оценка и контрол на физическата активност и за оценка на храненето в организирани детски колективи.

Ключови думи: няма