СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ „ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО"

Координатор: проф. д-р П. Димитров,

дм тел.: +3592 8056 420,

e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg