Становища на Експертни центрове за ваксиниране на пациенти с редки болести срещу COVID-19