Националeн ученически конкурс „Посланици на здравето"

01.04.2024

Министерството на здравеопазването обявява XVI издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенция на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ) в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на младежта и спорта (ММС),  Министерството на културата (МК), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Регионалния офис на Световната здравна организация в България РОСЗОБ и Българския младежки червен кръст.

Конкурсът започва през месец април и ще продължи до месец декември 2024 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас; 5-7 клас и 8-12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-ви до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази:

Първа фаза: от 05 април до 15 май 2024 г.  - участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.

Втора фаза: от 20 май до 30 октомври 2024 г.  - участниците изпълняват и отчитат дейности, разписани в проектите.

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организации – партньори на МЗ в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 05 ноември 2024 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на партньорите след 15 ноември 2024 г. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец декември 2024 г.

Съгласно функционалните си компетентности и приоритети, всяка институция (МЗ, МОН, ММС, МОСВ, ДАЗД, РОСЗОБ и БМЧК) номинира и осигурява предметни награди за 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория 1 - 4 клас, 5 - 7 клас и 8 - 12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория. Министерство на културата предоставя предметни награди за 3 бр. проекти, класирани на първо място в трите възрастови категории.

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

Пълна информация за регламента на Конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителитите:
Регламент
Формуляр - фаза 1
Формуляр - фаза 2

Както всяка година, така и през 2024 г. регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат съдействие на участниците.

Ключови думи: healthy lifestyle National Student Competition Ambassadors of Health