Съобщение за предстоящ курс

16.05.2022

Поради големия интерес към курс № 2.2.3.1. от Програмата на НЦОЗА на тема: „МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ, ЗАЛЕГНАЛИ В НОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА – ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020 / 2184“, който се проведе на 29.04.2022 г., съобщаваме, че ще бъде организиран още един курс на същата тема през четвъртото тримесечие на настоящата година.

За допълнителна информация следете сайта на НЦОЗА или се свържете с д-р Николай Шумков на имейл: n.shumkov@ncpha.government.bg

Ключови думи: няма