Дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване"

Болести, предавани по полов път
Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 9174060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

 

Вирусен хепатит
Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 9174060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

 

Вътреболнични инфекции
Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 9174060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

 

Кожно-венерологични заведения: ресурси и дейност на кожно-венерологични заведения;

национално ниво, областно ниво
Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм
тел.+3592 954 9579, +3592 9174060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

 

Лечебни заведения за болнична помощ – ресурси и дейност по видове лечебни заведения

съгласно ЗЛЗ – на областно и национално ниво: показатели за дейността

на стационарите на лечебните заведения
Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 9174060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

 

Лечебни заведения за извънболнична помощ: ресурси и дейност

на лечебните заведения за извънболнична помощ; национално ниво, областно ниво
Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 9174060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

 

Лица с намалена работоспособност/вид и степен на увреждане –

брой, тежест и срок на инвалидност, пол и възраст
Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 9174060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

 

Онкологични заведения: ресурси и дейност на онкологичните заведения;

национално ниво, областно ниво
Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

 

Пневмофтизиатрични заведения: ресурси и дейност на пневмофтизиатричните заведения;

национално ниво, областно ниво
Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

 

Психиатрични заведения: ресурси и дейност на психиатричните заведения;

национално ниво, областно ниво
Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

 

Регистрирани заболявания от активна туберкулоза и хронични

неспецифични белодробни заболявания: Заболеваемост и болестност

от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания;

национално, областно ниво
Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

 

Регистрирани заболявания от венерически заболявания: заболеваемост

и болестност от венерически заболявания; национално, областно ниво
Ръководител  доц. Кр. Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

 

Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания:

заболеваемост и болестност от злокачествени новообразувания;

национално, областно ниво
Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм
тел.+3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

 

Регистрирани заразни заболявания: заболеваемост и болестност от заразни заболявания;

национално, областно ниво
Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

 

Хоспитализирани случаи в лечебните заведения със стационар:

случаи на хоспитализации по вид на заболяването (по МКБ – 10-та ревизия);

по възрастови групи 0, 0-17, 18-64 и над 65 години; национално ниво, областно ниво
Ръководител : доц. Кр. Дикова, дм
тел. +3592 954 9579,+3592 917 4060, +3592 954 9579, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

 

Центрове за трансфузионна хематология: ресурси и дейност на центрове

за трансфузионна хематология; национално ниво, областно ниво
Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

 

Центрове за хемодиализа: ресурси и дейност на центрове за хемодиализа;

национално ниво, областно ниво
Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

 

Центрове и филиали за спешна медицинска помощ: ресурси и дейност

на центрове и филиали за спешна медицинска помощ;

национално ниво, областно ниво
Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg