Дирекция Национални здравни данни и електронно здравеопазване

Болести, предавани по полов път
Ръководител: : доц. Кр.Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 9174060, e-mail:k.dikova@ncpha.government.bg

Вирусен хепатит
Ръководител : доц. Кр.Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 9174060, e-mail:k.dikova@ncpha.government.bg

Вътреболнични инфекции
Ръководител : доц. Кр.Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 9174060, e-mail:k.dikova@ncpha.government.bg

Кожно-венерологични заведения: ресурси и дейност на кожно-венерологични заведения; национално ниво, областно ниво
Ръководител : доц. Кр.Дикова, дм
тел.+3592 954 9579, +3592 9174060, e-mail:k.dikova@ncpha.government.bg

Лечебни заведения за болнична помощ – ресурси и дейност по видове лечебни заведения съгласно ЗЛЗ – на областно и национално ниво: показатели за дейността на стационарите на лечебните заведения
Ръководител : доц. Кр.Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 9174060, e-mail:k.dikova@ncpha.government.bg

Лечебни заведения за извънболнична помощ: ресурси и дейност на лечебните заведения за извънболнична помощ; национално ниво, областно ниво
Ръководител : доц. Кр.Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 9174060, e-mail:k.dikova@ncpha.government.bg

Лица с намалена работоспособност/вид и степен на увреждане – брой, тежест и срок на инвалидност, пол и възраст
Ръководител : доц. Кр.Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 9174060, e-mail:k.dikova@ncpha.government.bg

Онкологични заведения: ресурси и дейност на онкологичните заведения; национално ниво, областно ниво
Ръководител : доц. Кр.Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail:k.dikova@ncpha.government.bg

Пневмофтизиатрични заведения: ресурси и дейност на пневмофтизиатричните заведения; национално ниво, областно ниво
Ръководител : доц. Кр.Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail:k.dikova@ncpha.government.bg

Психиатрични заведения: ресурси и дейност на психиатричните заведения; национално ниво, областно ниво
Ръководител : доц. Кр.Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail:k.dikova@ncpha.government.bg

Регистрирани заболявания от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания: Заболеваемост и болестност от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания; национално, областно ниво
Ръководител : доц. Кр.Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail:k.dikova@ncpha.government.bg

Регистрирани заболявания от венерически заболявания: заболеваемост и болестност от венерически заболявания; национално, областно ниво
Ръководител : доц. Кр.Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail:k.dikova@ncpha.government.bg

Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания: заболеваемост и болестност от злокачествени новообразувания; национално, областно ниво
Ръководител : доц. Кр.Дикова, дм
тел.+3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail:k.dikova@ncpha.government.bg

Регистрирани заразни заболявания: заболеваемост и болестност от заразни заболявания; национално, областно ниво
Ръководител: доц. Кр.Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail:k.dikova@ncpha.government.bg

Хоспитализирани случаи в лечебните заведения със стационар: случаи на хоспитализации по вид на заболяването (по МКБ – 10-та ревизия); по възрастови групи 0, 0-17, 18-64 и над 65 години; национално ниво, областно ниво
Ръководител : доц. Кр.Дикова, дм
тел. +3592 954 9579,+3592 917 4060,+3592 954 9579,e-mail:k.dikova@ncpha.government.bg

Центрове за трансфузионна хематология: ресурси и дейност на центрове за трансфузионна хематология; национално ниво, областно ниво
Ръководител : доц. Кр.Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail:k.dikova@ncpha.government.bg

Центрове за хемодиализа: ресурси и дейност на центрове за хемодиализа; национално ниво, областно ниво
Ръководител : доц. Кр.Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail:k.dikova@ncpha.government.bg

Центрове и филиали за спешна медицинска помощ: ресурси и дейност на центрове и филиали за спешна медицинска помощ; национално ниво, областно ниво
Ръководител : доц. Кр.Дикова, дм
тел. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail:k.dikova@ncpha.government.bg