Национална конференция по проблемите на прeвенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества – 28-30 юни 2023 г.

10.07.2023

В град Перник се проведе 17-ата Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества (28-30 юни 2023г.). Конференцията е  организирана от Секретариата на Националния съвет по наркотичните вещества и Националния център по обществено здраве и анализи, със съдействието на Общинския съвет по наркотичните вещества (ОбСНВ) и Превантивно-информационния център (ПИЦ) гр. Перник. На срещата присъстваха над 100 специалисти в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества от цялата страна.

        Основен акцент в срещата бяха актуални добри практики в областта на превенцията на употребата на наркотици. Бяха поставени редица въпроси за дискусия като: превенция на шофирането под влияние на алкохол и наркотици; опасностите за обществото от разпространението на новите психоактивни вещества и мерките, които се предприемат; нарастване на употребата на снус и райски газ сред младите хора.

        Експерти от дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ към НЦОЗА представиха стандарти за добри практики и обучения на експертите от ПИЦ, като утвърдила се вече  практика в последните няколко години.

        В рамките на форума бяха извършени въвеждащо обучение на новоназначени експерти (по теми за типове зависимости и организация на психиатричната помощ в България) и надграждащо обучение на експерти със стаж от една до три години (за работа с рискови групи).

Ключови думи: няма