Форум обсъди превенцията на употребата на наркотични вещества

07.10.2020

Четиринадесетото издание на Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества се проведе в Разград (30.09–2.10.2020 г.). На нея беше представена за пръв път Националната стратегия за борба с наркотиците (2020–2024), приета от МС през юли тази година.

Участие в събитието взеха зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, кметът на община Разград Денчо Бояджиев, както и експерти от НЦОЗА, сред които директорът на дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите” д-р Захари Зарков и д-р Владимир Наков, началник на отдел „Психично здраве”.

Повече от 100 членове на Общинските съвети по наркотични вещества и Превантивно-информационните центрове от цялата страна обмениха опит в рамките на конференцията. На работни дискусии и панели бяха представени и добри практики в работата със зависимостите, превантивни подходи за работа с деца и младежи, употребяващи наркотични вещества, лечебни програми и програми за психосоциална рехабилитация.

В рамките на конференцията бяха обучени 30 експерти за работа с рискови групи като част от изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците.

На форума се обсъдиха също възможностите за работа в условия на извънредно положение, дистанционното прилагане на програмите за превенция в училищна среда и др.

Организатори на събитието бяха община Разград и местният съвет по наркотични вещества със съдействието на Секретариата на националния съвет по наркотични вещества и НЦОЗА.

Ключови думи: няма