Нов изследователски инструмент предлага достъп до събирани над 20 години данни от ESPAD

25.05.2022

Днес, 25.05. 2022 г.,  Европейският училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) предоставя нов инструмент за преглед на данни data explorer tool, позволяващ достъп до събирани над 20 години данни от ESPAD за употребата на психоактивни вещества сред 15-16-годишни ученици. ESPAD е най-големият междунационален изследователски проект за употребата на вещества от подрастващи в света, който обединява независими изследователски екипи в над 40 европейски държави. Новият инструмент, който е разработен от Националния изследователски съвет на Италия (CNR), съдържа данни, събрани между 1995 и 2019 г.

Целта на инструмента е да направи данните от ESPAD достъпни за широк кръг от заинтересовани страни - от обществеността като цяло, журналистите и учителите до експертите по превенция и учените.

Новата платформа предлага на потребителите достъп до информация на три нива:

Данните се показват само в обобщен вид по държави, участващи в проучването, и по година на изследването. Специфичните статистически мерки (например честотни разпределения и честота на разпространение) се изчисляват преди визуализацията с помощта на диаграми.

Новият инструмент, който ще бъде представен на уебинар на EMCDDA (EMCDDA webinar) днес, предлага уникален преглед на данните за младите хора, употребата на вещества и рисковото поведение в Европа. Той е предназначен да доближи проучването ESPAD до тези, които желаят да научат повече за проекта, като по този начин се преодолява пропастта между изследванията и практиката.

EMCDDA и ESPAD работят заедно от 1995 г. с официална рамка за сътрудничество, подписана през 2008 г.

 

Ново онлайн проучване ESPAD-MedSPAD

Наскоро стартира най-новото онлайн проучване ESPAD-MedSPAD (ESPAD-MedSPAD online survey), включващо заинтересовани страни в над 40 страни от европейския и средиземноморския регион. Това проучване има за цел да оцени използването на училищните проучвания в политиката и превенцията, включително техните силни страни и предизвикателства. Проучването е насочено главно към политици, експерти по превенция и намаляване на вредите, оператори и изследователи. То се подкрепя от Групата Помпиду (Pompidou Group) на Съвета на Европа и EMCDDA и се осъществява от Националния изследователски съвет на Италия.

Ключови думи: няма