Икономически формуляри

Икономическа информация за лечебните заведения 2022/2023 г.

Информацията се изпраща на следните имейли:

Годишни форми по разделното отчитане на разходите на болниците с държавно участие и общинските болници – z.popova@ncpha.government.bg; тел.: +3592 917 40 75

Справка за дейността и фактическите разходи на центъра за спешна медицинска помощ –  z.popova@ncpha.government.bg; тел.: +3592 917 40 75

Отчети по Наредба 2/2005 г. на МЗ заоказана медицинска помощ на чужденци, които не се ползват с правата на български граждани – a.dimova@ncpha.government.bg

Отчети за постъпилите болни, отговарящи на изискванията по Постановление 17/2007 г. – a.dimova@ncpha.government.bg

Отчети по Наредба № 34 за направените разходи от Републиканския бюджет за лечението на български граждани със заболявания, които са извън обхвата на ЗЗО – m.saltirova@ncpha.government.bg 

Срокът за получаване на Формите за разделно отчитане на разходите в НЦОЗА е 31 март 2023 г.