Формуляри на отчети

Формуляри за годишно отчитане през 2023 г. на дейността на лечебните заведения през 2022 г.

СВЕДЕНИЯ


ОТЧЕТИ


ПРИЛОЖЕНИЯ