Леглови фонд и дейност на стационарите на лечебните заведения

Леглови фонд и дейност на стационарите на лечебните заведения

Бюлетинът е годишно издание на НЦОЗА, което съдържа данни за легловия фонд и дейността на стационаритена лечебните заведения за болнична помощ през 2020 година и в динамика. Информацията е систематизирана на национално ниво и по видове лечебни заведения за болнична помощ. Информацията е представена в графичен и табличен вид.
Бюлетинът представя данни за:
• легла по вид;
• преминали болни през стационарите на ЛЗ и проведени леглодни;
• използваемост и оборот на леглата в стационарите и среден престой на лекуван болен;
• хоспитализирани по вид на ЛЗ и основни диагнози;
• оперирани по вид на ЛЗ и по вид на операциите;
• дейност на АГ-отделения на ЛЗ;


Архив

Издание 2020 г. (с данни за 2019 г.)

Издание 2019 г. (с данни за 2018 г.)

Издание 2018 г. (с данни за 2017 г.)

Издание 2017 г. (с данни за 2016 г.)

Издание 2016 г. (с данни за 2015 г.)

Издание 2015 г. (с данни за 2014 г.)

Издание 2014 г. (с данни за 2013 г.)

Издание 2013 г. (с данни за 2012 г.)

Издание 2012 г. (с данни за 2011 г.)

Издание 2011 г. (с данни за 2010 г.)

Издание 2010 г. (с данни за 2009 г.)

Издание 2009 г. (с данни за 2008 г.)