ОП-1/2020 "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане"

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН №: 1/2020

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Определяне на изпълнител чрез провеждане на вътрешен конкурентен избор по чл.82, ал.4 от ЗОП

ВИД ПРОЦЕДУРА: Открита

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Национален център по обществено здраве и анализи"

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 14.02.2020

ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ: 08.02.2021

СТАТУС: Обновена

Документ Дата на публикуване в профила на купувача
Покана 14.02.2020
Приложение 1 14.02.2020
Приложение 2 14.02.2020
Приложение 3 14.02.2020
Протокол 1 02.03.2020
Съобщение СЕВОП 11.03.2020
Протокол 2 16.03.2020
Доклад на комисията 16.03.2020
Решение за избор на изпълнител 17.03.2020
Обявление на сключен договор 27.04.2020
Договор 27.04.2020
Допълнително споразумение 08.02.2021
Обявление за изменение 08.02.2021