5G Факти и митове

5G. Факти и митове

Петото поколение мобилни мрежи със сигурност е „гореща тема“, която се обсъжда в медиите и общественото пространство още преди старта на нейното внедряване. Основната цел на предоставената информация е да разгледа ключовите въпроси във връзка с въвеждането на новия технологичен стандарт 5G и здравето на населението.
Развитието на новите технологии трябва да бъде придружено от обективна информация, която отговаря на въпросите на обществото, така че да се избягва разпространението на неверни твърдения. Идеята на специалистите от НЦОЗА е да се предостави адекватна информация, да се обясни възможно най-ясно какво е 5G, какво е неговото въздействие върху здравето, какви са мерките за гарантиране на сигурността на населението по отношение на експозиция с ЕМП. Представени са мненията на ключови международни организации и други научни институции относно експозицията и потенциалните рискове за здравето.

5G. Често задавани въпроси

5G и Covid 19 - Има ли връзка?

5G - ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ НА СЗО, ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ И ДРУГИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Q&A Detail. 5G mobile networks and health

Европейска комисия

5G for Europe: An Action Plan {SWD(2016) 306 final}

Effects of 5G wireless communication on human health

Shaping Europe’s digital future. Frequently asked questions. 5G FAQ

EU. 5G Observatory. National 5G plans and strategies.

ICNIRP (Международен комитет по защита от нейонизиращи лъчения)

5G. Radiofrequency - RF EMF

Public Health England - National Radiobiological Protection Board
(Обществено здраве Англия – Национален борд за радиологична защита )

Guidance 5G technologies: radio waves and health

L'agence Nationale des Frequences (ANFR)
(Национална агенция по честотите Франция)

Get ready for 5G

5G - ИНТЕРВЮТА В МЕДИИТЕ

07.06.2020 г. 5G: Технологиите пак изпреварват изследванията за влиянието им върху човека
(интервю с проф. Мишел Израел)

16.10.2020 г. Няма връзка между електромагнитните полета и коронавируса
(интервю с проф. Мишел Израел)

7.05.2020 г. Интервю с професор Мишел Израел за 5G и мобилните мрежи

30.09.2019 г. БНТ-1 "100% будни" | Митове и легенди за 5G мрежата - "5G мрежата – опасна или безопаснa"

25.06.2019 г. В България няма свободни честоти за тестове на 5G мрежата

10.04.2019 г. Опасни ли са 5G мрежите за здравето?

25.06.2019 г. Проф. Израел: 5G ще обхване всички дейности, технологиите изпреварват изследванията върху здравето

5G – ПРОЧЕТОХМЕ ЗА ВАС В МЕДИИТЕ

14.08.2019 г. Вредно ли е 5G за здравето - Анализ на журналиста Юлиан Арнаудов

15.06.2019 г. Опасно ли е 5G за здравето?

10.04.2020 г. Как лъжите за 5G доведоха до реални последствия?

Печатни издания

Ръководство по защита от нейонизиращи лъчения 2017 г.

Къде сме ние в морето от електромагнитни лъчения 2012 г.