СЗО въвежда нови кодове от за отчитане на COVID-19 в МКБ 10

03.04.2020

СЗО въвежда нови кодове за отчитане на COVID-19 в МКБ 10

U07.1 COVID-19, идентифициран вирус
  Използвайте този код, когато COVID-19 е потвърден чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код.
  Не включва:
 • коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (B34.2)
 • коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (B97.2)
 • Тежък остър респираторен синдром [SARS], неуточнен (U04.9)
U07.2 COVID-19, неидентифициран вирус
  COVID-19 БДУ
Използвайте този код, когато COVID-19 е диагностициран клинично или епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са налични. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код.
  Не включва:
 • коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (B34.2)
 • COVID-19:
  • потвърден чрез лабораторно изследване (U07.1)
  • специално скринингово изследване за откриване на други вирусни болести (Z11.5)
  • наблюдение при съмнение за други болести или състояния (Z03.8)

 

За повече информация, предоставяме следния уебсайт за онлайн версия на МКБ 10:

https://icd.who.int/browse10/2019/en#/U00-U49

Ключови думи: COVID-19