Проведе се работна среща в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (ХНБ) 2014-2020

22.11.2019

На 15 ноември 2019 г. се проведе ежегодната работна среща на координаторите на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (ХНБ) 2014-2020 г. На нея присъстваха директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков, зам.-директорът проф. Пламен Димитров, който е и национален координатор на програмата. Участие взеха представители на Министерство на здравеопазването и Националния програмен съвет, както и координаторите на програмата от 28-те области на страната.

В отчетния доклад бяха представени дейностите, извършени в рамките на програмата през 2018 г. Бяха обсъдени проблемите, възникнали в хода на работата и препоръките за оптимизиране на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести. Експерти от осем Регионални здравни инспекции (Варна, Враца, Ловеч, Пловдив, Разград, София област, Стара Загора, Шумен) представиха добрите практики на областно ниво, насочени към промоцията на здраве и превенцията на ХНБ.

Ключови думи: няма