Представят последния доклад на The Lancet за климатичните промени и човешкото здраве

18.02.2020

Последният доклад на сп. The Lancet („Лансет”) за неблагоприятните последици от климатичните промени върху човешкото здраве ще бъде представен на работна среща „Обратно броене”, организирана съвместно от НЦОЗА, българския офис на СЗО и БЧК. The Lancet е едно от най-известните, стари и авторитетни общи списания по медицина.
Работната среща в София ще се проведе на 28 февруари 2020 г.
Докладът „Да гарантираме, че здравето на детето, родено днес, няма да зависи от променящия се климат“ ще бъде презентиран от проф. Мария Нилсън от Университет Умео, Швеция. Докладът се изготвя всяка година от експерти от водещи световни институции и се представя както на срещите на ООН за климатичните проблеми, така и на тематични работни срещи в повече от 40 страни по света.
Фокусът на събитието в България ще бъде върху възможностите за адаптация, планиране и устойчивост на здравните системи спрямо изменението на климата. Със свои презентации ще участват и български експерти.

Ключови думи: няма