ПД-2/2019

Предложение за сключване на договор с предмет: "Туроператорски услуги по осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж, при пътувания за и от страната и чужбина, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА, по международни проекти и международни и национални програми"

 
Документ Дата на публикуване в профила на купувача
Предложение за сключване на договор 15.10.2019
Образци на документи 15.10.2019