ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЕМП (ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА)


Електронната информационна система за източниците на електромагнитни полета е разработена по проект ПДП1 „Подобряване на контрола и информационни системи за превенцията на риска в здравеопазването“ на Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г.

Системата отразява информация, съставена от множество източници, тя е динамична и е в непрекъснат процес на запълване с данни, поради което може да има някои неточности за местоположението (координатите) на обектите и тяхната визуализация.

Линк към информационната система за източниците на електромагнитни полета (ЕМП)