Резултати за:

...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - Occupational Health and Safety Magazine


...

Категория - Occupational Health and Safety Magazine


...

Категория - Occupational Health and Safety Magazine


...

Категория - Occupational Health and Safety Magazine


...

Категория - Occupational Health and Safety Magazine


...

Категория - Occupational Health and Safety Magazine


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2009


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2009


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2009


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2009


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2009


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2009


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2010


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2010


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2010


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2010


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2011


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2012


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2012


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2013


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2013


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2013


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2013


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2014


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2014


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2014


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2014


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2015


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2015


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2015


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2015


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2015


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2016


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2016


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2016


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2016


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2017


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2017


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2017


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2017


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2018


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2018


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2018


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2018


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2019


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2019


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2019


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2020


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2020


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2020


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2020


...

Author: НЦОЗА

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2021


...

Категория - Managements


...

Категория - Managements


...

Категория - Managements


...

Категория - Managements


...

Категория - Managements


...

Категория - Managements


...

Категория - Managements


...

Категория - Managements


...

Категория - Managements


...

Категория - Other Editions


...

Категория - Other Editions


...

Категория - Other Editions


...

Категория - Other Editions


...

Категория - Other Editions


...

Author: Доц. д-р Тери Врабчева, дм

Категория - -


...

Author: Татяна Каранешева

Категория - -


...

Author: СЗО

Категория - -


...

Author: СЗО

Категория - -


...

Author: СЗО

Категория - -


...

Author: СЗО, НЦОЗА

Категория - -


...

Author: СЗО

Категория - -


...

Author: СЗО

Категория - -


...

Author: СЗО

Категория - -


...

Author: Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите http://sofiamca.org/

Категория - -


...

Author: Университетски аварийно-спасителен отряд

Категория - -


...

Author: проф. д-р Веселка Дулева, дм

Категория - -


...

Author: СЗО/Уницеф

Категория - -


...

Author: СЗО

Категория - -


...

Author: СЗО

Категория - -


...

Author: Prof.BenedettaAllegranzi, MD, DTM, H, WHO

Категория - -


...

Author: WHO

Категория - -


...

Author: НЦОЗА, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа

Категория - -


...

Author: Колабориращ център на СЗО по здраве при работа, НЦОЗА

Категория - -


...

Author: WHO Western Pacific Region / Превод и адаптация от НЦОЗА, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа

Категория - -


...

Author: WHO Western Pacific Region / Превод и адаптация от НЦОЗА, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа

Категория - -


...

Author: WHO Western Pacific Region / Превод и адаптация от НЦОЗА, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа

Категория - -


...

Author: WHO Western Pacific Region / Превод и адаптация от НЦОЗА, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа

Категория - -


...

Author: WHO Western Pacific Region / Превод и адаптация от НЦОЗА, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа

Категория - -


...

Author: WHO Western Pacific Region / Превод и адаптация от НЦОЗА, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Категория - -


...

Author: WHO Western Pacific Region / Превод и адаптация от НЦОЗА, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа

Категория - -


...

Author: WHO, МЗ

Категория - -


...

Author: МЗ, НЦОЗА

Категория - -


...

Author: WHO

Категория - -


...

Author: МЗ, НЦОЗА

Категория - -


...

Author: НЦОЗА

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2021


...

Author: НЦОЗА

Категория - Reports and analyses


...

Author: МЗ, НЦОЗА

Категория - Reports and analyses


...

Author: НЦОЗА

Категория - Reports and analyses


...

Author: МЗ, НЦОЗА

Категория - -


...

Author: МЗ, НЦОЗА

Категория - -


...

Author: НЦОЗА

Категория - -


...

Author: НЦОЗА

Категория - -


...

Author: Елена Теолова, доц. д-р Г. Цолова, дм, НЦОЗА

Категория - Managements


...

Author: НЦОЗА

Категория - Managements


...

Author: МЗ, НЦОЗА

Категория - Managements


...

Author: НЦОЗА

Категория - Managements


...

Author: МЗ, НЦОЗА

Категория - Managements


...

Author: НЦОЗА

Категория - Managements


...

Author: МЗ

Категория - Managements


...

Категория - -


...

Author: МЗ, НЦОЗА

Категория - -


...

Author: НЦОЗА

Категория - -


...

Author: НЦОЗА

Категория - -


...

Author: НЦОЗА

Категория - -


...

Author: НЦОЗА

Категория - -


...

Author: НЦОЗА

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2021


...

Категория - Other Editions


...

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2019


...

Author: NCPHA

Категория - Reports and analyses


...

Author: НЦОЗА

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2021


...

Author: НЦОЗА

Категория - Managements


...

Author: НЦОЗА

Категория - -


...

Author: НЦОЗА

Категория - -


...

Supplement to No. 4/2021 (bg/en)

Author: НЦОЗА

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2021


...

Категория - Occupational Health and Safety Magazine


...

Author: НЦОЗА

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2022


...

Author: НЦОЗА

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2022


...

No 2/2022 - special edition (bg/en)

Author: НЦОЗА

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2022


...

Author: НЦОЗА

Категория - -


...

Author: НЦОЗА

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2022


...

Author: НЦОЗА

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2022


...

Author: НЦОЗА

Категория - Managements


...

Author: Доц. д-р Людмила Нейкова-Василева, дм, НЦОЗА

Категория - Managements


...

Author: НЦОЗА

Категория - -


...

Author: НЦОЗА

Категория - -


...

Author: НЦОЗА

Категория - Occupational Health and Safety Magazine


...

Author: проф. д-р Христо Хинков, гл. ас. д-р Захари Зарков, гл. ас. д-р Владимир Наков, гл. ас. д-р Румяна Динолова, д-р Цвета Райчева, Александрина Алексова, Кремена Йонева, Валентина Христакева, Димитър Германов

Категория - Managements


...

No 1/2023 (бг/en)

Author: НЦОЗА

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2023


...

Author: НЦОЗА

Категория - -


...

Author: НЦОЗА

Категория - -


...

Author: НЦОЗА

Категория - Managements


...

No 2/2023 (бг/en)

Author: НЦОЗА

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2023


...

Supplement to No. 2/2023 (bg/en)

Author: НЦОЗА

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2023


...

Author: НЦОЗА

Категория - Reports and analyses


...

Author: НЦОЗА

Категория - Reports and analyses


...

Author: НЦОЗА

Категория - Reports and analyses


...

Author: НЦОЗА

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2023


...

Author: НЦОЗА

Категория - Other Editions


...

Author: гл. ас. д-р Захари Зарков, дм, доц. д-р Владимир Наков, дм, гл. ас. д-р Румяна Динолова, дм, д-р Цвета Райчева, Валентина Маринова, дп, Александрина Алексова, Кремена Йонева, Светлана Димитрова, дп

Категория - Managements


...

Author: НЦОЗА

Категория - Bulgarian Journal of Public Health 2023


...

Author: НЦОЗА

Категория - Occupational Health and Safety Magazine


...

Author: НЦОЗА

Категория -


...

Author: НЦОЗА

Категория - -


...

Author: НЦОЗА

Категория - -


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - In the media


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Категория - Up to date


Management

Director Prof. Plamen Dimitrov, MD, PhD Phone +3592 8056 444, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg   Prof. Plamen Dimitrov, MD, PhD is Director of the National Center of Public Health and Analyses. He graduated in medicine in 1988. In 2001 he obtained a master's degree in epidemiology from the Michigan State University, and in 2011 he completed a master's degree in public health and health management at the Medical University, Sofia. In 2004 he defended his dissertation in the scientific specialty "Social Medicine and Organization of Health and Pharmacy". Since 2008 he has been appointed associate professor, and since 2013 he has been appointed full professor of "Social Medicine and Organization of Healthcare and Pharmacy". He has acquired two medical specialties - "Social Medicine and Health Management" and "Hygiene". His professional interests are in the field of health policy and health management, social medicine, health promotion and disease …

Категория - Страница


Who we are

The National Center of Public Health and Analyses (NCPHA) is a structure of the national health care system and carries out activities on: Protection of public health, Health promotion and disease prevention, Information provision of healthcare management. The mission of the National Center of Public Health and Analyses is to combine these diverse activities in the interest of better public health.

Категория - Страница


Public Health and Health Risk Directorate

Director of the Directorate: Assoc. Prof. Veska Kamburova, MD, PhD tel. + 3592 8056 356, e-mail: v.kamburova@ncpha.government.bg   The Directorate participates in the creation of a scientific basis for evidence-based government policy to limit health risk, improve and strengthen public health. Assists in its implementation through the implementation of research, scientific-expert, consultative and educational activities on issues related to the quality of the living environment and the possible health risk, occupational health, toxicology, food and nutrition. The Directorate identifies and studies existing and emerging health risks. Health risk assessments for the population related to the impact of harmful environmental factors are made and recommendations are made to prevent adverse health consequences. An assessment of the health risk from harmful factors of the work environment and the labor process is carried out and guidelines for limiting occupational and work-related diseases …

Категория - Страница


Analytical and Laboratory Activities Directorate

  Director of the Directorate: Assoc. Prof. Rositsa Georgieva, PhD tel. + 3592 8056 248, e-mail: r.georgieva@ncpha.government.bg The Directorate conducts studies to assess the impact of factors (chemical, physical, biological) on the living environment, work process and living conditions and lifestyle on public health and quality of life. Chemical analyzes are performed to assess the exposure and risk of chemical factors of the environment and the working environment, of natural and synthetic products containing mineral ingredients with specific biological action, determining the composition of food, cosmetics, general and specific migration of contact materials. food. To objectify the characteristics of the risk of biological hazards in the environment and the working environment, food and nutrition, microbiological analyzes of water, food, cosmetic products, soils, waste, etc. are performed. The Directorate participates in the development of the health strategy in the field of GMOs,validation …

Категория - Страница


Health Promotion and Disease Prevention Directorate

Director of the Directorate: Assoc. Prof. Galya Tzolova, MD, PhD tel. +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg The Directorate organizes, conducts and coordinates activities in the field of health promotion and disease prevention. Conducts research in the field of public health. Analyzes, evaluates and monitors the health status of children, students and the entire population in order to determine priorities in the field of risk behavioral factors, human resources, the quality of medical care, the impact of extreme weather events and more. Implements campaigns, training seminars, publication of information materials related to health promotion and disease prevention, including HIV / AIDS and sexually transmitted infections. The Directorate participates in the development, coordination and implementation of national policies, programs and plans for health promotion and disease prevention.Participates in the analysis of health policy, as well as in the accreditation process …

Категория - Страница


Mental Health and Addiction Prevention Directorate

Director of the Directorate: Zahari Zarkov, MD, PhD tel. +3592 8056 214, e-mail: z.zarkov@ncpha.government.bg The functions of the directorate are related to the implementation of the health policy in the field of public health and the prevention of mental health. Among the main activities are analysis and monitoring of the health status of the population in order to determine priorities in the field of mental health promotion, stress management and suicide prevention. The Directorate coordinates and methodically directs the activities related to the prevention of drug use, harm reduction, treatment and psychosocial rehabilitation of persons who have been addicted or have abused drugs. The Directorate develops programs for prevention of drug use, for psychosocial rehabilitation and reduction of health damage from drug use.Prepares and submits for approval to the NSNV a national report on drug-related problems in Bulgaria. The Directorate carries out activities for the functioning and development …

Категория - Страница


National Health Data and e-Health Directorate

Director of the Directorate: Assoc. Prof. Krassimira Dikova, PhD tel. +3592 954 95 79, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg The Directorate carries out activities for the information provision of the management of the health care system and the e-health care system. The Directorate manages, controls, monitors and coordinates the information activity in the health system and performs the functions of a body of statistics for the health system. The Directorate conducts statistical surveys in accordance with the methodology and requirements of Eurostat for the production of official national and European statistical information in the field of health. The Directorate participates in activities related to the unified health information system, health information standards, e-health. Participates in the design, construction and maintenance of health registers and coordination of data exchange with national, departmental and international databases.The Directorate develops, unifies and maintains …

Категория - Страница


Classification Systems, Standards and Innovations Directorate

Director ad interim of the Directorate: Petar Atanasov, PhD tel. +3592 8056 327, e-mail: p.atanasov@ncpha.government.bg; The Directorate provides a range of information services for various institutions operating in the field of healthcare. The Directorate prepares analyzes - for the condition of the healthcare specialists, for the need for specialists, the possibilities of the training bases and the possibilities for the specialists to start working in medical establishments. The Directorate supports the activities of health institutions in the implementation of programs for prevention and promotion of health and healthy lifestyles, participates in the development and coordination of national programs and national health strategies in the field of health policy. The Directorate analyzes the need to update medical standards for the quality of medical care provided and to ensure the protection of patients' rights,prepares instructions to the medical establishments on application of …

Категория - Страница


-

Scientific Council of NCPHA Chairman: Prof. P. Dimitrov, MD, PhD Deputy Chairwoman: Prof. V. Duleva, MD, PhD Scientific Secretary: Prof. Tsv. Georgieva, PhD Members: Prof. Hr. Hinkov, MD, PhD Assoc. Prof. A. Tachev, PhD Assoc. Prof. G. Tzolova, MD, PhD Assoc. Prof. T. Panev, PhD Prof. M. Israel, PhD Assoc. Prof. V. Kamburova, MD, PhD Assoc. Prof. Kr. Dikova, PhD Assoc. Prof. K. Vangelova, PhD Assoc. Prof. M. Ivanova, PhD Assoc. Prof. N. Danova, MD, PhD Assoc. Prof. R. Georgieva, PhD Prof. P. Salchev, MD, PhD Assoc. Prof. V. Bagdasaryan, PhD Assoc. Prof. L. Rangelova, MD, PhD   Rules for the organization and activity of the Scientific Council at NCPHA      

Категория - Страница


Activity reports

Annual report on the activities of the NCPHA for 2022 Annual report on the activities of the NCPHA for 2021 Annual report on the activities of the NCPHA for 2020 Annual report on the activities of the NCPHA for 2019 Annual report on the activities of the NCPHA for 2018 Annual report on the activities of the NCPHP for 2017 Annual report on the activities of the NCPHP for 2016 Annual report on the activities of the NCPHP for 2015 Annual report on the activity of NCPHP for 2014

Категория - Страница


-

Regulations for the structure and activity of the National Center of Public Health and Analyses (2019) PDF file, 237 KB, uploaded on 21.03.2021  NCPHA Code of Ethics Health Act Water Act Act on the protection from the harmful impact of the chemical substances and mixtures Environmental Noise Protection Act Health and Safety at Work Act Medical Establishments Act Environmental Protection Act Food Act Atmospheric air purity law Narcotic Drugs and Precursors Control Act Ordinance № 16 of 30 July 2014 on the terms and conditions for registration of rare diseases and on the expert centers and reference networks for rare diseases Ordinance № 37 of July 21, 2009 on healthy nutrition of students Ordinance № 6 of August 10, 2011 on healthy nutrition of children aged 3 to 7 years in kindergartens Ordinance № 1 of January 26, 2016 on food hygiene Ordinance № RD-07-5 of 15 November 2016 on the minimum requirements for ensuring the health and safety of workers in case of risks related to …

Категория - Страница


Contacts

Address: National Center of Public Health and Analyses Acad. Ivan Evstr. Geshov "15 1431 Sofia Bulgaria Tel:  +3592 80 56 444 fax: +3592 954 12 11 Email:  ncpha@ncpha.government.bg;   Recommendations for communication of citizens and organizations with the administration of NCPHA in connection with COVID-19 You can connect to NCPHA through the system for secure electronic service (edelivery.egov.bg/Account/Login). The registration is carried out through a personal identification code (PIC) of the NSSI or with a qualified electronic signature (QES). Letters, complaints, proposals, applications for access to public information, etc. can be submitted through the system.

Категория - Страница


Administration

Name of the administration : National Center of Public Health and Analyses (NCPHA) Headquarters and address : 1431 Sofia, Acad. Ivan Evstr. Geshov "15 Tel . +3592 80 56 444, +3592 80 56 310; Fax: +3592 954 12 11 E-mail : delovodstvo@ncpha.government.bg Hours Administration : 09:00 - 17:30. Bank account : BG 96 UNCR 96,603,119,995,319 BIS code UNCRBGSF Unicredit Bulbank UIC 176 094 665 NCPHA Bulstat : 176 094 665 Instructions for acceptance and issuance of electronic documents in NCPHP, signed with a universal electronic signature

Категория - Страница


Access to public information

 The NCPHA provides access to public information on the basis of the Access to Public Information Act (APIA) and the Internal Rules for Ensuring Access to Public Information of the NCPHA . Application for access to public information The application must contain the three names, the name and the registered office of the applicant. The application shall describe the requested information as well as the preferred form of access. The application must contain the address for correspondence with the applicant. Sample application for access to public information Forms for providing access to public information The forms can be: oral reference; review and read on the spot all the available information on the question you are interested in; copies on paper or technical media; combination of shapes. Written applications for access to public information are registered in the office of the NCPHP. The written application can be submitted in person at the office every working day from 09:00 to 17:00, …

Категория - Страница


Anticoruption

Signals containing allegations of violations can be submitted in the following ways: • On paper through the mailboxes in the building of the NCPHA • By e-mail ncpha@ncpha.government.bg • Through the Ministry of Health: • To the Commission for Prevention and anti-corruption: Necessary information when submitting a signal When submitting signals on your part, the following data is provided: • three names; • your correspondence address; • contact phone; • data on the institutions you have already informed; • your email address. It is advisable to send evidence of violations. This will increase the possibility for more effective actions on our part when checking the signals submitted by you. No reports of corruption were received for the year 2021.

Категория - Страница


Protection of personal data

  Information for individuals on the protection of their personal data 1. Personal data controller The National Center of Public Health and Analyses (NCPHA) is a personal data controller within the meaning of Regulation (EU) 2016/679. Information about the administrator: Address: 1431 Sofia, bul. „Acad. Ivan Evstratiev Geshov "№ 15 BULSTAT: 176094665 E-mail: ncpha@ncpha.government.bg Contact the data protection officer: dpo@ncpha.government.bg Website: www.ncpha.government.bg The processing of personal data in the NCPHA is carried out in accordance with the Privacy Policy and protection of personal data in the NCPHA. Personal data are any information related to an identified natural person or a person who can be identified, in particular such as: names, PIN, address, telephone, place of birth, passport data of the person (natural identity); marital status and kinship (family identity); professional biography (employment); health status and health status (health identity), other …

Категория - Страница


Useful links

Organizations and institutions in Bulgaria Ministry of Health (MoH) Committee on Health in the National Assembly of the Republic of Bulgaria National Center of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD) National Center of Radiobiology and Radiation Protection (NCRRP) National Health Insurance Fund (NHIF) Bulgarian Medical Association (BMA) COVID-19 information portal National Social Security Institute (NSSI) National Committee for the Acquired Immune Deficiency Syndrome and Sexually Transmitted Diseases Prevention Regional health inspections RHI - Blagoevgrad RHI - Burgas RHI - Varna RHI - Veliko Tarnovo RHI - Vidin RHI - Vratsa RHI - Gabrovo RHI - Dobrich RHI - Kardzhali RHI - Kyustendil RHI - Lovech RHI - Montana RHI - Pazardzhik RHI - Pernik RHI - Pleven RHI - Plovdiv RHI - Razgrad RHI - Ruse RHI - Silistra RHI - Sliven RHI - Smolyan RHI - Sofia RHI - Sofia region RHI - Stara Zagora RHI - Targovishte RHI - Haskovo RHI - Shumen RZI - Yambol International organizations and institutions …

Категория - Страница


Scientific activity

Public Health and Health Risk Directorate Analytical and Laboratory Activities Directorate Health Promotion and Disease Prevention Directorate National Health Data and e-Health Directorate Mental Health and Addiction Prevention Directorate

Категория - Страница


Public Health and Health Risk Directorate

Good practices in the use of biocides Head: Assoc. Dr. J. Halkova phone +3592 8056 350 , e-mail: zh.halkova@ncpha.government.bg Risk assessment of hormone dependent cancer at night Head: Assoc. Prof. K. Vangelova tel. +3592 8056 224 , e-mail: k.vangelova@ncpha.government.bg Study of the practices for control of the hazards related to the health risk in water facilities for recreation and sports Head: Assoc. Prof. Dr. V. Kamburova tel. +3592 8056 356 , e-mail: v.kamburova@ncpha.government.bg Study of risk factors for injuries with sharp objects and measures for prevention of infection with biological agents in hospital care Head: Assoc. Prof. K. Vangelova tel. +3592 8056 224 , e-mail: k.vangelova@ncpha.government.bg Study and evaluation of the specific migration of monomers (formaldehyde, melamine, bisphenol A, terephthalic acid, etc.) in market samples of plastic products intended for contact with food Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Teri Vrabcheva phone +3592 8056 391 , e-mail: t.vrabcheva@ncpha.government.bg

Категория - Страница


-

Analytical study of mercury content in different media. Summarizing, systematizing and evaluating the database Head: Assoc. Prof. R. Georgieva, PhD Tel. +3592 8056 248 , e-mail: r.georgieva@ncpha.government.bg Responsible contractors: Chief Expert D. Stankova, phone +3592 8056 400 , e-mail: d.stankova@ncpha.government.bgChief Expert. G. Paunova, phone +3592 8056 400 , e-mail: g.paunova@ncpha.government.bg Biomarkers for individual sensitivity in occupational exposure to lead Head: Prof. Tsv. Georgieva, PhD Phone +3592 8056 239 , e-mail: tzv.georgieva@ncpha.government.bg Species identification and detection by polymerase chain reaction of toxic microalgae Head: Prof. Tsv. Georgieva, PhD Phone +3592 8056 239 , e-mail: tzv.georgieva@ncpha.government.bg Interlaboratory comparative tests for the national reference GMO laboratories Head: Prof. Tsv. Georgieva, PhD Phone +3592 8056 239 , e-mail: tzv.georgieva@ncpha.government.bg Interlaboratory comparative tests and suitability tests for the …

Категория - Страница


Health Promotion and Disease Prevention Directorate

Analysis of the health condition and development of the children in the nursery groups of the kindergarten Head: Assoc. Prof. Totko Tatyozov tel. +3592 8056 231, e-mail: t.tatiozov@ncpha.government.bg Deinstitutionalization of children raised in the HMSCC in the context of prevention of social deprivation in early childhood Head: Chief Assist. Kr. Kostadinova phone +3592 8056 414, e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg Epidemiological study on suicide attempts in Bulgaria Supervisor: Assoc. Prof. Dr. H. Hinkov tel. +3592 8056 214, e-mail: mhproject@mbox.contact.bg Interdisciplinary cooperation in the provision of mental health services in the community - principles, restrictions and recommendations Head: Assoc. Prof. Dr. H. Hinkov tel. +3592 8056 214, e-mail: mhproject@mbox.contact.bg Approaches for improving the relationship between patients and hospitals Head: Assoc. Prof. Dr. N. Danova tel. +3592 8056 326, e-mail: n.danova@ncpha.government.bg Study of the parental needs of children …

Категория - Страница


National Health Data and e-Health Directorate

Sexually Transmitted Diseases Head:: Assoc. Prof. Kr. Dikova, PhDtel. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg Viral hepatitis Head: Assoc. Prof. Kr. Dikova, PhD tel. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg Nosocomial infections Head: Assoc. Prof. Kr. Dikova, PhD tel. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg Dermatological and venereological establishments: resources and activity of dermatological and venereological establishments; national level, district level Head: Assoc. Prof. Kr. Dikova, PhD tel. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg Medical establishments for hospital care - resources and activity by types of medical establishments according to PHA - at regional and national level: indicators for the activity of the inpatient establishments of the medical establishments Head: Assoc. Prof. Kr. Dikova, PhD tel. +3592 954 9579, +3592 917 4060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg …

Категория - Страница
Reports and analyses

Категория - Страница


TC "Health"

Testing Center "Health" at the NCPHA was established in 2007. It unites seven laboratories: "Chemical composition of food", "Microbiology", "Chemical contaminants and food additives", "Cosmetic products and detergents", "Genetically modified organisms" , "Elemental composition", "Powder factor". The Testing Center "Health" is accredited by the Executive Agency "Bulgarian Accreditation Service" in accordance with BDS EN ISO 17025: 2018. Accreditation regulates the reliability, independence and impartiality of the analyzes and results of the laboratories, comparability of the results in the EU member states, international recognition of the competence, high quality and transparency of the provided services. Services in Testing Center "Health" The Testing Center "Health performs testing of 29 groups of products (food, food additives, grain and products, drinking and bottled water, cosmetics, detergents, …

Категория - Страница


covid-info

In connection with the declared emergency epidemic situation in the country, the Health Testing Center constantly identifies the potential risks that may arise during the laboratory activities. The assessment and analysis of the risks showed that they can be managed effectively in the implementation of the planned measures and actions. There is no need to suspend the operation of the IPC due to lack of staff, limited access to supplies and services, malfunction of technical means and ancillary equipment or other reasons. In case of deviations from pre-planned activities, actions are taken on a case-by-case basis according to the procedures of the management system.

Категория - Страница


IB "Exact"

The inspection body of type C "Exact" at the National Center of Public Health and Analyses performs measurement and control of environmental factors. The main purpose of Inspection body of type C "Exact" is to apply the methods of control and measurement, published in international, European and Bulgarian standards and other regulations and in the collections of NHMEH "Collection of methods for hygienic tests" - SP 8.3.1, meeting customer requirements regarding their quality and professional implementation. The quality of the work is ensured by highly qualified specialists through modern, high accuracy and well-maintained technical means. The staff of IB "Exact" is a leader in the development of measurement and control methods in our country. The IB "Exact" of type C is accredited according to BDS EN ISO 17020: 2012 to control: Electromagnetic fields; Lasers; Vibrations in the premises of residential buildings; Noise in the premises …

Категория - СтраницаTraining activities and courses for SDO

Curriculum of NCPHP 2021 Course application Instructions for filling out an application

Категория - Страница


Specializations and trainees under Ordinance 1 of the Ministry of Health

Specialization programs NCPHA is a basis for theoretical and practical training in specialties defined in Annex 1 to Ordinance №1 of 22.01.2015 of the Ministry of Health for acquiring a specialty in the healthcare system. You can get acquainted with the training programs in the respective specialties: Communal hygiene Medical informatics and health management Medical sanitary physics Sanitary engineering Social medicine and health management Toxicology for medics Toxicology for non-medical professionals Occupational medicine Nutrition and dietetics Places for admission of specialists in NCPHP * № Specialty Number of places I Specialties for persons with professional qualification "doctor" Non-clinical specialties 4 Communal hygiene 2 10 Social medicine and health management 4 15 Nutrition and dietetics 2 VII Specialties for persons with higher non-medical education Non-clinical specialties 7 Medical informatics and health management 1 8 Medical sanitary physics 2 12 Medical …

Категория - Страница


Services

Health Test Center The Health Research Center at the NCPHA has seven laboratories: "Chemical composition of food", "Microbiology", "Chemical contaminants and food additives", "Cosmetic products and detergents", "Genetically modified organisms", "Elemental composition", "Dust factor". Complete information about Health Center Exact control body The control body "Exact" of type C at the NCPHP performs measurement and control of the environmental factors. The quality of the work is ensured by highly qualified specialists through modern, high accuracy and well-maintained technical means. The staff of Exact is a leader in the development of measurement and control methods in our country. Full information about Exact Free services NCPHA provides the following free services: Giving consent for the implementation of a program for prevention of drug use. Giving consent for the implementation of a program to reduce the harm from drug …

Категория - Страница


Commissions

Functions The Commission for Rare Diseases was established by Order of the Minister of Health. By Order №16 from 30.07.2014, the Ministry of Health are certain terms and conditions for registration of rare diseases and centers of expertise and reference networks for rare diseases. / the word "Ordinance 16" is a link to the ordinance itself /. The administrative and technical servicing of the commission's activity is provided by the National Center for Public Health and Analysis. The Commission assists the Minister of Health and the Director of the National Center for Public Health and Analysis by: Expresses opinions to the Minister of Health on proposals for inclusion of diseases in the list of rare diseases established in the Republic of Bulgaria Makes proposals to the Director of the National Center for Designation of Expert Centers and Reference Networks for Rare Diseases Performs an assessment of the activity of the National Register of Patients with Rare Diseases Performs …

Категория - Страница


Composition of the commission

Chairman: Prof. Rumen Stefanov - Dean of the Faculty of Public Health, Medical University - Plovdiv Members: Prof. Dr. Draga Toncheva - National Consultant in Medical Genetics; dragatoncheva@gmail.com Dr. Galya Kondeva-Mankova - Director of the Directorate "Medicinal Products, Medical Devices and Control of Prescribing and Dispensing" NHIF; mail.kondeva@gmail.com Art. cor. Prof. Dr. Ivan Milanov - National Consultant in Nervous Diseases; milanovivan@yahoo.com Prof. Dr. Lyudmila Mateva - National Consultant in Gastroenterology; lucymateva@yahoo.com Assoc. Prof. Dr. Iva Stoeva - National Consultant in Pediatric Endocrinology and Metabolic Diseases; stoeva_i@abv.bg Prof. Dr. Ivaylo Tarnev - Head of the Clinic of Neurology, University Hospital "Alexandrovska", Sofia; itournev@gmail.com Prof. Dr. Radka Tincheva - Head of the Clinic of Genetics and Endocrinology at SBALDB "Prof. Ivan Mitev ”, Sofia; radka.tincheva@gmail.com Assoc. Prof. Dr. Valeria Kaleva - Head of …

Категория - Страница


Minutes of committee meetings

2020 Minutes of meeting №31 of 01.12.2020 Minutes of meeting №30 of 16.06.2020 Minutes of the meeting №29 of 16.06.2020 Minutes of meeting №28 of 16.06.2020 Minutes of meeting №27 of 21.04.2020 Minutes of meeting №26 of 28 January 2020 2019 Minutes of the meeting №25 of 22.10.2019 Minutes of meeting №24 of June 4, 2019 Minutes of the meeting №23 of April 23, 2019 Minutes of the meeting №22 of February 5, 2019 2018 Minutes of the meeting №21 of 20.11.2018 Minutes of the meeting №20 of 12.10.2018 Minutes of meeting №19 of April 17, 2018 Minutes of the meeting №18 of February 6, 2018 2017 Minutes of the meeting №17 of 20.11.2017 Minutes of meeting №16 of 24.10.2017 Minutes of meeting №15 of 31.05.2017 Minutes of meeting №14 of 21.02.2017 Minutes of meeting №13 of 24.01.2017 2016 Minutes of meeting №12 of 22.11.2016 Minutes of meeting №11 of 04.10.2016 Minutes of meeting №10 of 28.06.2016 Minutes of meeting №9 of 12.04.2016 Minutes of meeting №8 …

Категория - Страница


Register of expert centers for rare diseases

Expert center for coagulopathies and rare anemias Medical institution: University Hospital "St. Marina EAD, Varna Head of the center: Assoc. Prof. Dr. Valeria Kaleva Date of designation: 23.02.2016 Contacts: tel .: 052 978 321, fax. 052 300 934 Expert Center for Genetic Neurological and Metabolic Diseases Medical institution: University Hospital "Alexandrovska", Clinic of Nervous Diseases Head of the center: Prof. Ivaylo Tarnev Date of designation: 2.02.2016 Contacts: phone 02 9230 670, fax 02 8709309 Expert center for congenital heart malformations in patients under and over 18 years of age Medical institution: MHAT "NKB" EAD, Sofia Head of the center: Prof. Dr. Mario Stankev Date of designation: 23.02.2016 Contacts: tel .: 02 9211- 211 Expert Center for Pulmonary Arterial Hypertension Medical institution: MHAT "NKB" EAD, Sofia Head of the center: Prof. Dr. Mario Stankev Date of designation: 23.02.2016 Contacts: tel .: 02 9211 211 Dystonia Expert Center Medical …

Категория - Страница


Disease records included in the List of Rare Diseases

Illness ICD-10 code ORPHA code Anemia due to glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency [G6PD] D55.0 362 Beta-thalassemia major D56.1 231214 Thalassemia intermediate D56.1 231222 Hereditary spherocytosis D58.0 822 Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria D59.5 447 Fanconi's anemia D61.0 84 Blackfan-Diamond syndrome D61.0 124 Congenital dyserythropoietic anemia D64.4 65 Congenital factor VIII deficiency (Hemophilia A) D66 98878 Congenital factor IX deficiency (Haemophilia B) D67 98879 Von Willebrand's disease D68.0 903 Congenital factor II deficiency D68.2 325 Congenital factor V deficiency D68.2 326 Congenital factor VII deficiency D68.2 327 Congenital factor X deficiency D68.2 328 Congenital deficiency of factor XII D68.2 330 Congenital factor XIII deficiency D68.2 331 Congenital fibrinogen deficiency D68.2 335 Hereditary hypogammaglobulinemia - X-linked agammaglobulinemia (Bruton) D80.0 47 Nonfamilial hypogammaglobulinemia - common variable agammaglobulinemia D80.1 1572 Selective …

Категория - СтраницаCurrent data

Current data is collected, processed and used for reporting and control needs related to the health system management process. This operational information is the basis for making timely decisions and taking adequate actions related to the dynamic changes in health processes. The operational information has different time periods - daily, weekly, monthly, quarterly, six-monthly and annual. The data from the operational information are preliminary and adjustments are possible in each subsequent time period and at the end of the year. Viral hepatitis Living, stillborn and dead Children under the age of one died of causes Children from 1 to 17 years of age died of causes Abortions performed Cases of acute myocardial infarction by diagnosis Cases of acute cerebrovascular disease by diagnosis Immunizations and reimmunizations performed Registered cases of acute intoxications related to the use of psychoactive substances

Категория - Страница


-

Registered viral hepatitis diseases for February 2021 Registered viral hepatitis diseases for January 2021 Registered viral hepatitis diseases for December 2020 Registered viral hepatitis diseases for November 2020 Registered viral hepatitis diseases for October 2020 Registered viral hepatitis diseases for September 2020 Registered viral hepatitis diseases for August 2020 Registered viral hepatitis diseases for July 2020 Registered viral hepatitis diseases for June 2020 Registered viral hepatitis diseases for May 2020 Registered viral hepatitis diseases for April 2020 Registered viral hepatitis diseases for March 2020 Registered viral hepatitis diseases for February 2020 Registered viral hepatitis diseases for January 2020 Registered viral hepatitis diseases for December 2019 Registered viral hepatitis diseases for November 2019 Registered viral hepatitis diseases for October 2019 Registered viral hepatitis diseases for September 2019 Registered viral hepatitis diseases for August 2019 …

Категория - Страница


-

Live births, stillbirths and deaths in 2020 by districts Live births, stillbirths and deaths in the IV quarter of 2020 by districts Live births, stillbirths and deaths in the third quarter of 2020 by districts Live births, stillbirths and deaths in the second quarter of 2020 by districts Live births, stillbirths and deaths in the first quarter of 2020 by districts Live births, stillbirths and deaths in 2019 by districts Live births, stillbirths and deaths in the fourth quarter of 2019 by districts Live births, stillbirths and deaths in the third quarter of 2019 by districts Live births, stillbirths and deaths in the second quarter of 2019 by districts Live births, stillbirths and deaths in the first quarter of 2019 by districts

Категория - Страница


-

Children under 1 year of age died in 2020 for reasons Children under 1 year of age died in the fourth quarter of 2020 for reasons Children under 1 year of age died in the third quarter of 2020 due to causes Children under 1 year of age died in the second quarter of 2020 for reasons Children under 1 year of age died in the first quarter of 2020 due to causes Children under 1 year of age died in 2019 for reasons Children under 1 year of age died in the fourth quarter of 2019 for reasons Children under the age of 1 died in the third quarter of 2019 for reasons Children under 1 year of age died in the second quarter of 2019 for reasons Children under 1 year of age died in the first quarter of 2019 for reasons

Категория - Страница


-

Children from 1 to 17 years of age died in 2020 for reasons Children died from 1 to 17 years of age in the IV quarter of 2020 for reasons Children from 1 to 17 years of age died in the third quarter of 2020 for reasons Children from 1 to 17 years of age died in the second quarter of 2020 for reasons Children from 1 to 17 years of age died in the first quarter of 2020 for reasons Children from 1 to 17 years of age died in 2019 for reasons Children from 1 to 17 years of age died in the fourth quarter of 2019 for reasons Children from 1 to 17 years of age died in the third quarter of 2019 for reasons Children from 1 to 17 years of age died in the second quarter of 2019 for reasons Children from 1 to 17 years of age died in the first quarter of 2019 for reasons

Категория - Страница


-

Abortions performed in 2020 Abortions performed in the fourth quarter of 2020 Abortions performed in the third quarter of 2020 Abortions performed in the second quarter of 2020 Abortions performed in the first quarter of 2020 Abortions performed in 2019 Abortions performed in the fourth quarter of 2019 Abortions performed in the third quarter of 2019 Abortions performed in the second quarter of 2019 Abortions performed in the first quarter of 2019

Категория - Страница


-

Cases of acute myocardial infarction diagnosed in 2020 Cases of acute myocardial infarction diagnosed in the IV quarter of 2020 Cases of acute myocardial infarction diagnosed in the third quarter of 2020 Cases of acute myocardial infarction diagnosed in the second quarter of 2020 Cases of acute myocardial infarction diagnosed in the first quarter of 2020 Cases of acute myocardial infarction diagnosed in 2019 Cases of acute myocardial infarction diagnosed in the fourth quarter of 2019 Cases of acute myocardial infarction diagnosed in the third quarter of 2019 Cases of acute myocardial infarction diagnosed in the second quarter of 2019 Cases of acute myocardial infarction diagnosed in the first quarter of 2019

Категория - Страница


-

Cases of acute cerebrovascular disease by diagnosis in 2020 Cases of acute cerebrovascular disease by diagnoses in the IV quarter of 2020 Cases of acute cerebrovascular disease diagnosed in the third quarter of 2020 Cases of acute cerebrovascular disease by diagnoses in the second quarter of 2020 Cases of acute cerebrovascular disease diagnosed in the first quarter of 2020 Cases of acute cerebrovascular disease by diagnosis in 2019 Cases of acute cerebrovascular disease by diagnoses in the fourth quarter of 2019 Cases of acute cerebrovascular disease diagnosed in the third quarter of 2019 Cases of acute cerebrovascular disease by diagnoses in the second quarter of 2019 Cases of acute cerebrovascular disease by diagnoses in the first quarter of 2019

Категория - Страница


Immunizations and reimmunizations performed

Immunizations and re-immunizations performed in 2020 Immunizations and re-immunizations performed in the first half of 2020 Immunizations and re-immunizations performed in 2019 Immunizations and re-immunizations performed in the first half of 2019

Категория - Страница


Категория - Страница


-

Registered cases of acute intoxications related to the use of psychoactive substances in 2020 Registered cases of acute intoxications related to the use of psychoactive substances in the IV quarter of 2020 Registered cases of acute intoxications related to the use of psychoactive substances in the third quarter of 2020 Registered cases of acute intoxications related to the use of psychoactive substances in the second quarter of 2020 Registered cases of acute intoxications related to the use of psychoactive substances in the first quarter of 2020 Registered cases of acute intoxications related to the use of psychoactive substances in 2019 Registered cases of acute intoxications related to the use of psychoactive substances in the fourth quarter of 2019. Registered cases of acute intoxications related to the use of psychoactive substances in the third quarter of 2019. Registered cases of acute intoxications related to the use of psychoactive substances in the second quarter of 2019. Registered …

Категория - Страница


Status and movement of the population

Population on 31.XII. Age structure of the population Birth rate, mortality and natural increase Average life expectancy Mortality by causes Premature mortality Dead children up to 1 year

Категория - Страница


International data

Live births per 1,000 population Died per 1,000 population Natural increase per 1,000 population Infant mortality per 1,000 live births Hospitals per 100,000 population Hospital beds per 100,000 population Doctors per 100,000 population Dentists per 100,000 population

Категория - СтраницаBulgarian Journal of Public Health

"Bulgarian Journal of Public Health" is an official publication of NCPHA. The multidisciplinary journal includes publications in the field of health policy and practice, health management and economics, epidemiology of non-communicable and communicable diseases, public health, health promotion and disease prevention, environment and health, occupational medicine, food and nutrition, crisis situations and public health, mental health. The magazine is a platform for discussion on current issues of public health in Bulgaria, Europe, USA and others. Current materials, studies, abstracts and reports from international and national scientific forums and round tables are published in special appendices. The journal aims to promote and promote research, good practices, policies, governance and public health education. All issues of the magazine can be found here Guide for reviewers Instructions for authors Instructions for authors

Категория - Страница
Бюлетини на НЦОЗА

Категория - Страница

-

Категория - Страница


Други ръководства

Категория - Страница


Метадонова програма

Категория - Страница-

Категория - Страница


Акредетирани центрове

Категория - СтраницаМеждународна дейност

Категория - СтраницаКласификатори

Категория - Страница


5G-Koвид

Категория - Страница


5G Факти и митове

Категория - Страница


Confidentiality

Information for individuals regarding the protection of their personal data 1. Personal data controller The National Center for Public Health and Analysis / NCPHA / is a personal data controller within the meaning of Regulation (EU) 2016/679. Information about the administrator: Address: 1431 Sofia, bul. „Acad. Ivan Evstatiev Geshov "№ 15 BULSTAT: 176094665 E-mail: ncpha@ncpha.government.bg Contact the Data Protection Office : dpo@ncpha.government.bg Website: www.ncpha.government.bg   The processing of personal data in the NCPHA is carried out in accordance with the Privacy Policy and protection of personal data in the NCPHA. Personal data are any information related to an identified natural person or a person who can be identified, and in particular such are: names, PIN, address, telephone, place of birth, passport data of the person (natural identity); marital status and kinship (family identity); professional biography (employment); health status and health status (health …

Категория - Страница


Cookie Policy

What are Cookies? An HTTP cookie (literally translated as an English HTTP cookie), commonly referred to simply as a "cookie", is a package of information in the form of a very small file sent from a web server to your Internet browser and then returned by the browser each time he gained access to this same server. The cookies were invented by Lou Montuli, a former employee of Netscape Communications. Almost every larger and feature-rich site on the Internet uses cookies. Cookie content and purpose Cookies can contain arbitrary information selected by the server and are used to maintain the status of HTTP transactions that are otherwise "stateless". They are usually used to verify the identity of a registered user of a website as part of the login process or initial registration on the site, and the user is not required to re-enter a username and password each time they access this site.Others use cookies to maintain a 'shopping cart' for selected goods to buy from …

Категория - Страница


Terms of Use

This website is the official website of the National Center for Public Health and Analysis (NCPHA). When using this page, please note the following: Content located on the website: The  content of the information resources located on this website complies with the requirements of the legislation in force in the Republic of Bulgaria. In case you find inconsistencies, outdated, unreliable or illegal information published, please notify us immediately. Liability for  third-party content: NCPHA is not responsible for the legality, completeness, accuracy and timeliness of the content of information resources of third parties to which they may point electronic links from this website, nor for the legality of the activities of these third parties. If you find cases of electronic links to information resources with outdated, incorrect or incomplete content or to information resources whose content contradicts the current legislation, please notify us immediately. Copyright:  The …

Категория - Страница


ПП 1/2018

Категория - Страница


ПП 2/2018

Категория - Страница


ПП 3/2018

Категория - Страница


ПП 4/2018

Категория - Страница


ПП 1/2019

Категория - Страница


ПП 2/2019

Категория - Страница


T-1/2016

Категория - Страница


T-2/2016

Категория - Страница


Т-3/2016

Категория - Страница


T-4/2016

Категория - Страница


T-1/2017

Категория - Страница


Т-1/2019

Категория - Страница


Т-1/2021

Категория - Страница


Т-2/2021

Категория - Страница


Т-3/2021

Категория - СтраницаКатегория - Страница


Home

  Basic activities Scientific activity National plans and programs Reports and analyzes International activity Accredited centers Competitions and procedures under ZRASRB Training activities and courses for SDO Specializations and trainees under Ordinance 1 of the Ministry of Health Commissions Services

Категория - Страница


Managements

Категория - Страница


Annual data

Status and movement of the population Morbidity of the population Medical establishments Medical staff Activity of medical establishments Economic information about medical institutions  

Категория - Страница


Заболеваемост на населението

Registered diseases of certain communicable diseases subject to mandatory notification Registered diseases of active tuberculosis by form of the disease Registered diseases of malignant neoplasms Registered diseases of malignant neoplasms by localization Patients under the supervision of psychiatric institutions and structures by type of disease Hospitalized cases in the hospitals of the medical establishments by classes Certified persons with recognized permanently reduced working capacity / type and degree of disability

Категория - Страница


Лечебни заведения

Health network and bed stock Beds by type in hospital care facilities

Категория - Страница


Медицински персонал

Medical staff by type and insurance of the population

Категория - Страница


Дейност на лечебните заведения

Activity of the hospitals of the medical establishments Operated patients who left the hospitals of the medical establishments by type of operations Serviced persons from the centers for emergency medical care and the emergency departments of the medical establishments

Категория - Страница


Икономическа информация за лечебните заведения

Economic indicators of medical institutions

Категория - Страница


-

Категория - Страница
CHRODIS PLUS

Категория - Страница


RECOVER-E

Категория - Страница-

Категория - Страница


За нас

Категория - Страница


Вътрешна структура

Категория - Страница


Контакти

Категория - Страница


Информация

Категория - Страница


Основни дейности

Категория - СтраницаСтатистически здравни данни

Категория - Страница


Издания НЦОЗА

Категория - Страница


ПП-2/2021

Категория - Страница


Профил на купувача

Категория - Страница

-

Категория - Страница


-

Категория - Страница-

Категория - Страница
Отчетна кампания

Категория - Страница


Commissions

Категория - Страница


Commissions

Категория - Страница
Самостоятелни отдели

Отдел Финансово-счетоводен и човешки ресурси Отделът организира, ръководи и контролира финансовата дейност и счетоводната отчетност; организира дейности по своевременното осчетоводяване на всички стопански операции; съхранява счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила. Главен счетоводител: Цветана Костадинова tzv.kostadinova@ncpha.government.bg, +3592 8056 307   Отдел Правна помощ и обществени поръчки Отделът изготвя проекти на вътрешни актове на центъра и проекти на договори; контролира изпълнението на сключените …

Категория - Страница
t

Категория - Страница


Дипляни

Категория - Страница


Клипове

Категория - Страница


Презентации

Категория - Страница


Ръководства

Категория - СтраницаОтчети

Категория - Страница


Мониторинг

Категория - Страница


Irregularities

Категория - Страница
ЕЦ по БАХ

Категория - Страница

Указание за отчет 365-0

Категория - СтраницаУказание за отчет 85Г

Категория - Страница


Указание за отчет 367-Р

Категория - Страница


Указание за отчет 369

Категория - Страница


Указание за отчет 370-Р

Категория - Страница


Указание за отчет 372-Р

Категория - Страница

Т-1/2024

Категория - Страница


Често задавани въпроси

Категория - Страница