Проф. Веселка Дулева наградена за цялостен принос от „Достъп до добра храна - 2020"

27.10.2020

Проф. Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене” в НЦОЗА и национален консултант по хранене и диететика към МЗ, беше отличена за цялостен принос при връчването на годишните награди „Достъп до добра храна - 2020”.

Проф. Дулева активно участва в разработването на националната хранителна политика и нормативна база, свързана с храните и храненето на населението в България.

Тя има богат изследователски и преподавателски опит, повече от 100 научни публикации и над 150 участия в научни форуми у нас и в чужбина, лектор и ръководител е на курсове за след дипломно обучение на лекари, както и на Основния курс по медицинската специалност „Хранене и диететика”.

Наградите са учредени през 2014 г. и сред основните критерии при номинирането са дейностите за насърчаване на инициативата, както и тези, свързани с производството, търговията и публичния дебат с цел разширяване на достъпа до добра храна. Отчита се и приносът за развитие на партньорства между различните сектори в областта на храните.

Ключови думи: няма