Указания за отчети и сведения

Указания за математически и логически контрол при изготвяне на отчетните документи