10 май – Световен ден на физическата активност

10.05.2024

10 май – Световен ден на физическата активност

„Движението – това е здраве“

Световната здравна организация (СЗО) обявява 10 май за Световен ден на физическата активност с решение на 55-та Световна здравна асамблея през 2002 г., посветен на инициативата “Движението – това е здраве”. Основната цел е насърчаване на физическата активност сред всички групи от населението и отговорност на всеки за  утвърждаване на здравословен начин на живот, който включва ежедневна физическа активност. Чрез физически упражнения и спорт да се ограничи действието на рисковите за здравето фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, стрес и социална изолация.

Физическата активност притежава изключително мощен оздравителен потенциал, който продължава да бъде неизползван за голяма част от населението в съвременния свят: намалява индивидуалния риск от коронарно заболяване и мозъчен инсулт почти два пъти; намалява повишеното артериално налягане; предотвратява затлъстяването и съдейства за намаляване на теглото чрез увеличаване на енергийните разходи; намалява риска от развитието на захарен диабет тип 2; подобрява физическата кондиция, намалява стреса и умората; повишава производителността на труда, като прави ежедневната работа по-лека и приятна.

По данни на Националното изследване на факторите на риска за здравето, проведено от НЦОЗА през 2020 г., над 60% от анкетираното възрастно население е с недостатъчна физическа активност през свободното време. При над 40%  във всички възрастови групи среднодневната продължителност от време, прекарано в седнало положение, е повече от 300 минути, по-често при жените.

Особено сериозен е проблемът при децата. У нас физическите занимания, в рамките на учебните програми в училищата, са крайно недостатъчни за поддържане на добро здраве, което налага практикуването на допълнителни физически активности през свободното време – над половината от анкетираните деца на 10-19 г. упражняват спорт или друг вид физическа активност извън часовете по физическо възпитание (57.7%). Почти всеки ден са физически активни 30.7% от учениците, като делът на момчетата е по-висок, а от 2 до 3 пъти седмично спортуват почти 40% от тях. Средната продължителност на едно физическо занимание при всеки четвърти е недостатъчна – около 30 минути.

Данните от проучването показват, че по три и повече часа дневно са обездвижени пред компютъра през учебните дни 18% от децата. През почивните дни делът им нараства двукратно. Продължителното гледане на телевизия също оказва влияние върху нивото на физическата активност на младите хора и води до тяхното обездвижване. Всеки десети гледа телевизия по три и повече часа, а през почивните дни делът им нараства повече от два пъти.

Налице е дефицит на здравно-образователна информация за населението по отношение на физическата активност и ползата от нейното практикуване. Установява се известна пасивност у лекарите и другия медицински персонал в тази насока, а също и във възможностите за достъп до други източници на информация.

Конкретни препоръки за физическа активност може да намерите тук: https://ncpha.government.bg/uploads/pages/3001/piramida_fiz.aktivnost.pdf

Ключови думи: няма