Събития на НЦОЗА в рамките на Eвропейската седмица на общественото здраве

13.05.2022

16 май: Здрави и здравнообразовани млади хора

10:00 - 12:00 ч. - Доц. д-р Лалка Рангелова, дм, отдел Храни и хранене“ и проф. д-р Веселка Дулева, дм, началник отдел „Храни и хранене“ в НЦОЗА, ще отговарят на въпроси, зададени чрез електронната поща.  Онлайн дискусията има за цел да образова младите майки в принципите на здравословно хранене на кърмачетата и малките деца и да даде практически препоръки за тяхното приложение.  Може да се запознаете с информационните материали: „Основи на здравословното хранене на деца до 3-годишна възраст“ тук: https://ncpha.government.bg/uploads/pages/125/Rakovodstvo_hranene_deca_0-3_godini.pdf

и  „Препоръки за здравословно хранене на ученици на 7-19 години“  тук: https://ncpha.government.bg/uploads/pages/3001/Healthy_eating_7-19.pdf

Въпросите могат да бъдат зададени на следните имейли: v.duleva@ncpha.government.bg

 l.rangelova@ncpha.government.bg

18 май: Климатичните промени влияят върху нашето здраве

14:00 - 16:00 ч. - Гл. ас. Зорница Спасова, дк, отдел „Анализ на здравни политики и акредитационни процедури“ ще участва в онлайн дискусия, в която ще отговаря на въпроси по темата, както и на въпроси относно ръководството за здравния сектор „Политики по адаптация към изменение на климата: https://ncpha.government.bg/uploads/pages/3001/2022-climate-policy.pdf

Въпросите могат да бъдат изпращани на имейл: z.spassova@ncpha.government.bg

19 май: Няма здраве без добро психично здраве

11:00 - 13:00 ч. Онлайн дискусия относно влиянието на пандемията от COVID-19 върху психичното здраве на българските граждани. С изследването на НЦОЗА по темата, публикувано в кн.1/2022 на Българско списание за обществено здраве, може да се запознаете  тук:  https://ncpha.government.bg/uploads/pages/3166/1-2022-BG-J-HP.pdf

Гл. ас. Владимир Наков, дм, началник отдел “Психично здраве“, ще отговаря на въпроси по темата на имейл: v.nakov@ncpha.government.bg

20 май: Да изградим устойчиви здравни системи

Доц. Красимира Костадинова, дм - началник отдел „Детско и младежко здраве“ в НЦОЗА  и фондация „Тръст за социална алтернатива“ организират  Национална кръгла маса на тема: „Устойчивост на патронажна грижа за бременни жени и деца на възраст 0-2 години от уязвими групи“, на която ще се представят и дискутират възможности за интегриране на пилотна програма за специализирана патронажна грижа за уязвими групи в изпълнението на политиките за подобряване на майчиното и детското здраве, заложени в стратегическите и програмни документи на здравеопазването до 2030 г. Форумът ще се проведе от 12:30 ч. на адрес: гр. София, хотел Сенс, бул. „Цар Освободител“ 16.

Програмата на събитието може за видите тук: https://ncpha.government.bg/uploads/blog/news/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20-%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%2019.05.2022.pdf

10:00 - 12:00 ч. - Доц. д-р Наташка Данова, дм, началник отдел „Анализ на здравни политики акредитационни процедури“ и доц. д-р Галя Цолова, дм, директор на дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“ ще се включат в онлайн дискусия и ще  отговарят на въпроси във връзка с участие в Юбилейна научна  конференция “Човек, общество и медицина“ и доклад на тема:  “Дейност на центровете за Спешна медицинска помощ в условията на COVID-19“.

Въпросите могат да бъдат изпращани на следните имейли: n.danova@ncpha.government.bg; gal@ncpha.government.bg

Ключови думи: няма