Конкурси за академични длъжности

Конкурс за главен асистент - ДВ, бр. 18 от 24.02.2023г., стр. 94


Конкурс за доцент - 1 бр. -ДВ, бр. 90 от 11.11.2022г., стр. 83


Конкурси за доценти - 2 броя - ДВ, бр. 14 от 18.02.2022г., стр. 101


Конкурс за главен асистент - ДВ, бр. 6 от 21.01.2022г., стр. 16


Конкурс за професор - ДВ, бр. 99 от 26.11.2021г., стр. 39


Конкурс за главен асистент - ДВ, бр. 96 от 19.11.2021г., стр. 53


Конкурс за главен асистент - ДВ, бр. 86 от 15.10.2021г.


Конкурс за доцент - ДВ, бр. 37 от 04.05.2018


Конкурс за професор - ДВ, бр. 97 от 23.11.2018г


Конкурс за главен асистент - ДВ, бр. 97 от 23.11.2018г


Конкурс за главен асистент - ДВ, бр. 104 от 14.12.2018г.


Отмяна на конкурс за професор - ДВ, бр. 7/22.01.2019 г., стр. 64


Конкурс за главен асистент за нуждите на отдел „Анализ на здравни политики и акредитационни процедури" - ДВ, бр. 64 от 13.08.2019г., стр. 86


Конкурс за главен асистент нуждите на отдел „Психично здраве" - ДВ, бр. 64 от 13.08.2019г., стр. 86


Конкурс за главен асистент за нуждите на отдел „Химични вещества и смеси и материали за контакт с храни" - ДВ, бр.13 от 14.02.2020 г., стр.104


Конкурс за доцент за нуждите на отдел „Химични Фактори" - ДВ, бр. 14 от 19.02.2021г., стр. 213


Конкурс за доцент за нуждите на отдел „Микробиологични фактори" - ДВ, бр. 14 от 19.02.2021г., стр. 213