Съобщение за извънредно провеждане на курс

04.10.2022

На 18.11.2022 г. ще се проведе извънредно онлайн курс № 2.2.3.1. от учебната програма на НЦОЗА за 2022 г. на тема: „Микробиологични параметри, залегнали в новата директива за качеството на водата, предназначена за консумация от човека – ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020 / 2184

Желаещите да участват в обучението е необходимо да се регистират, като попълнят и изпратят заявки, съобразно инструкциите за обучения в сайта на НЦОЗА.

Ключови думи: няма