Скрининг въпросници ще отчитат зависимости

17.02.2022

Скрининг въпросници, които отчитат има ли наличие на проблем с употреба на наркотици и до каква степен, са разработени от Асоциацията за рехабилитация на зависими „Солидарност“ и отдел „Зависимости“ в НЦОЗА.

Въпросниците се попълват  онлайн и са лесни и удобни за ползване. Предназначени са за ученици, учители и родители. За не повече от 5 минути според отговорите на въпросите всеки може да се ориентира дали съществува проблем с употреба на наркотици и до каква степен. Обратна връзка насочва към места за получаване на първична консултация, оценка и насочване, когато се отчете такава необходимост.

Използването на въпросниците ще даде възможност тяхната ефективност да бъде оценена и ако е необходимо, да бъдат адаптирани допълнително. Идеята е те да се утвърдят като интернет базирани скрининги за бърза оценка и интервенции при риск от развиване на зависимо поведение, като подобна практика ще бъде приложена за първи път в България. 

Кампанията е в изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024, в който е заложено развиване на интернет базирани програми за консултации и ранни интервенции.

Въпросниците са налични за ползване:

Скрининг въпросник за ученици

Скрининг въпросник за учители, педагогически съветници и училищни психолози

Скрининг въпросник за родители

Ключови думи: няма