Представени резултати от проект към фонд „Научни изследвания"- МОН

12.08.2022

Експерти от НЦОЗА, участващи в научноизследователския проект „Социално-икономическа ефективност от използване на утайките от ПСОВ в селското стопанство“ към ФНИ-МОН, по който НЦОЗА е партньорска научна организация, подготвиха постер с резултати от проведени анализи и експерименти по проекта на  тема: „Растителна продукция като хранителен ресурс, отгледана чрез използване на утайка от ПСОВ, в ролята на почвен подобрител“.


Постерът бе представен от доц. Весела Георгиева, дм, началник на отдел „Микробиологични фактори“ и гл.ас. д-р Йордан Тачев, дм на Единадесетия конгрес по хранене и диететика с международно участие, организиран от Българско дружество по хранене и диететика (26-29 май 2022 г.) в МДУ „Фр. Жолио-Кюри ‘‘.

Ключови думи: няма