1-ви декември - Световен ден за борба със СПИН

30.11.2022

1-ви декември е Световният ден за борба със СПИН. Този ден се отбелязва, за да се напомни на обществото и правителствата, че СПИН не е изчезнал. Целта е да се  повиши осведомеността за ХИВ, да се повиши толерантността към хората, живеещи с вируса, да се води борба с предразсъдъците, да се насърчат хората да се тестват и да знаят възможностите за превенция. Основан през 1988 г., Световният ден за борба със СПИН е първият световен ден на здравето.

Мотото тази година за Световния ден за борба със СПИН е: „Време за равенство!“.

Анализ на ООН показва, че неравенствата са основната пречка за справяне със СПИН - неравенствата между половете, неравенствата, пред които са изправени ключови групи от населението, неравенствата между деца и възрастни.

Доклад на Обединената програма на ООН за борба с ХИВ/СПИН (UNAIDS) – «Опасните неравенства», публикуван на 29.11.2022 г., показва, че мерките за противодействие на СПИН са пред провал: броят на новите случаи на инфектиране и смърт в много страни расте, като основната причина са неравенствата. Четири десетилетия след началото на отговора срещу ХИВ неравенствата продължават да съществуват: неравенства, свързани с достъпа до най-основните услуги като тестване, лечение и презервативи, с достъпа до нови технологии. Дискриминацията, стигматизирането и криминализирането на ключови популации струва животи и пречи на света да постигне договорените цели за развитие по отношение на ХИВ и СПИН. Данните на UNAIDS относно глобалния отговор на ХИВ разкриват, че през последните две години на COVID-19 и други глобални кризи, напредъкът срещу пандемията от ХИВ се е забавил, ресурсите са се свили и в резултат на това милиони животи са изложени на риск. 

В световен мащаб около 38,4 милиона души живеят с ХИВ. През 2021 г. 650 000 души са починали от СПИН и 1,5 милиона души са се заразили с ХИВ. Въпреки че вирусът е идентифициран едва през 1984 г., това е една от най-разрушителните пандемии в историята на човечество, като до момента от заболявания, свързани със СПИН, са починали повече от 35 милиона души.

ХИВ може да засегне всеки, независимо от неговата сексуална ориентация, раса, пол.

По данни на Министерството на здравеопазването от 1986 г. до 25.11.2022 г. в България са регистрирани общо 4 020 лица с ХИВ инфекция. От началото на 2022 г. са открити нови 299 ХИВ – позитивни лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е по-голям от този на жените.  По предварителни данни в страната над 232 088 лица са изследвани за ХИВ през първите десет месеца на годината. По път на инфектиране се запазва тенденцията от последните години. 94% от новите случаи с ХИВ – инфекция са се инфектирали по сексуален път (33% са мъже, които са имали сексуални контакти с други мъже и 61% са лица с хетеросексуални контакти). От всички новорегистрирани 4,7% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици. Най-засегната е възрастовата група 30-39 г., следвана от възрастовата група 40-49 г. и 20-29 г.

Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София град – 30%, Пловдив, Бургас и Варна – съответно по 12%. Близо 30,1% от новите случаи през 2022 г. са чужди граждани от различни региони на света.

България остава страна с ниско разпространение на ХИВ – честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 хил. души население за България е 2.9 през 2020 г., зa сравнение - средният показател за страните от ЕС е 3.3.

Има три основни начина за предаване на ХИВ: по сексуален път – при сексуален контакт без предпазни средства (презервативи) с човек, инфектиран с ХИВ; по кръвен път – при използване на замърсени с инфектирана кръв игли, спринцовки и др. инструменти и от ХИВ-позитивна майка на бебе – по време на бременността, раждането и кърменето.

Превенцията включва:

Министерството на здравеопазването на Р България осигурява безплатна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се лица, независимо от здравноосигурителния им статус. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот. Към 31 октомври 2022 г. общо 2 160 лица с ХИВ се проследяват в петте сектора за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 2 129 (99%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.

Несъмнено епидемията от ХИВ е глобален проблем, чието решаване може да се осъществи само със съвместните усилия на всички.

Ключови думи: няма