НЦОЗА обучи консултанти от РЗИ, работещи за отказването от тютюнопушене

28.09.2020

НЦОЗА проведе обучителен семинар на консултанти от кабинетите за отказване от тютюно­пушенето към РЗИ (24-25 септември). Двудневното обучение беше свързано с темата за новите рискове от тютюно­пушенето с оглед пандемията от SARS-CoV-2 и изискванията към консул­тациите за отказване, които те поставят.
Експерти от НЦОЗА представиха презентации, посветени на здравните аспекти на употребата на така наречените „нови тютюневи изделия”, изискващи загряване, и електронни цигари. Беше обърнато внимание на актуалните специфики и на основните етапи при планирането и осъществяването на консултациите за отказване от тютюно­пушене.
Гост обучител беше д-р София Ангелова, изтъкнат специалист по белодробни болести и председател на Националната асоциация за профилактиката на белодробните болести.

Ключови думи: няма