31 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

31.05.2022

„Тютюнът – заплаха за нашата околна среда“ – това е мотото на кампанията през 2022 г. Целта е да се  насочи вниманието на обществеността към многото начини, по които тютюнът застрашава средата, в която живеем – от неговото отглеждане, производство и разпространение до токсичните отпадъци, които генерира. Освен, че убива повече от 8 милиона души всяка година, тютюнът руши околната среда и още повече уврежда човешкото здраве.

Въздействието на употребата на тютюн добавя ненужен натиск върху оскъдните ресурси на нашата планета и крехките екосистеми в околната среда.  

За да има цигари на пазара, са необходими две основни съставки – тютюн и хартия. Всяка година 200 000 хектара гори се изсичат и оголват за отглеждане и обработване на тютюн; 600,000,000 дървета се отсичат за опаковането на цигари и тютюневи продукти; 22,000,000,000 литра вода се използва при производството на цигари. За да се направят 300 цигари, е необходима хартия, за която е отрязано едно дърво.

Всяка година 4,5 трилиона цигарени угарки попадат в околната среда, които генерират над 1 милиард и половина паунда токсични отпадъци и освобождават хиляди химикали във въздуха, водата и почвата. Те са достатъчно токсични, за да убият 50% от сладководните и соленоводните риби, показват експерименти. Близо 7% от горските пожари се причиняват от незагасени цигарени фасове.          

При производството на цигари се отделят твърди, течни и газообразни отпадъци. С годишен принос на парникови газове от 84,000,000 тона въглероден диоксид, тютюневата индустрия допринася за изменението на климата и намалява климатичната устойчивост. Електронните цигари също допринасят за увеличаването на щетите. Те съдържат метал, електроника, пластмасови пълнители, батерии, токсични химикали – още по-голяма заплаха за околната среда.

Какво е решението?

Пушенето не е невинен личен акт, засягащ само този, който го прави. Ако се интересуваме от околната среда и искаме да подобрим качеството на живот на планетата, трябва да спрем тютюнопушенето в световен мащаб!

Кампанията по повод Световния ден без тютюнопушене 2022 г. призовава правителствата и политиците да активират законодателството, включително прилагането и укрепването на съществуващите законодателни мерки, за да накарат производителите да са отговорни за екологичните последици и икономическите разходи, свързани с тютюневите отпадъци.

Ключови думи: WORLD NON-SMOKING DAY