Национална среща с регионалните координатори на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025

16.06.2023

На 15 и 16 юни 2023 г. в Националния център по обществено здраве и анализи се проведе ежегодната работна среща на регионалните координатори на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. за обсъждане и оценка на резултатите от изпълнението й. Присъстваха представители на Министерство на здравеопазването, Националния център по обществено здраве и анализи, както и всички координатори на програмата от 28-те области на страната.

Срещата се откри от директора на НЦОЗА проф. д-р Пламен Димитров, дм и г-н Илия Тасев, директор на дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“, МЗ - национални координатори на Програмата. Те поздравиха участниците за извършените от тях дейности, организираните инициативи на регионално ниво за повишаване на информираността на населението за ограничаване на рисковите фактори за здравето и активната им роля в превенцията на хроничните незаразни болести. Подчертана бе значимостта на Програмата за подобряване на общественото здраве и важната роля на националните и регионалните институции, както и на всички партньори.

Отчетени бяха дейностите, извършени в рамките на Програмата през 2022 г. Регионалните координатори представиха добри практики при реализиране на дейностите по Програмата.

Проведени бяха дискусии, на които се обсъдиха проблемите, възникнали в хода на работата и се дадоха препоръки за оптимизиране на дейностите по Националната програма.

Ключови думи: няма