Съобщение за промяна на дата на курс с код 2.4.1.2.

23.04.2024

Уведомяваме Ви, че се променя началната дата на курс с код 2.4.1.2. „Ранно диагностициране, интервенции и терапия на тревожни разстройства и депресия в общата практика “  от 22.04.2024г. на 13.05.2024г. Желаещите да участват в обучението е необходимо да се регистират, като попълнят и изпратят заявки, съобразно инструкциите за обучения в сайта на НЦОЗА.

Ключови думи: няма