Международeн ден без тютюнопушене - 17 ноември 2022 г.

17.11.2022

По традиция денят се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември, като се призовава всеки пушач на този ден да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и на здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи. Този ден има за цел да предостави и подробна информация относно ефективните методи за отказване от тютюнопушенето, както и да ангажира обществеността за съвместни усилия за ограничаване на тютюнопушенето.

В България 34,5% от населението на възраст над 20 г. са ежедневни пушачи по данни от проведеното през 2020 г. Национално проучване на факторите на риска за здравето на НЦОЗА (https://ncpha.government.bg/uploads/pages/3166/2-2022-SUPPLEMENT+.pdf). Пушенето в училищна и ранна младежка възраст продължава да бъде сериозен проблем на общественото здраве в България. Резултатите от проучването  показват, че 26.3% от анкетираните са правили опити да пушат цигари, с незначителен превес на момичетата (26.8%) спрямо момчетата (25.6%). Почти всяко пето дете е настоящ пушач[1], като относителният дял на момичетата е малко по-висок (17.3% срещу 16.4%). Разпределението по възрастови групи показва, че тютюнопушенето е много по-разпространено сред 15-19-годишните (31.4%), отколкото сред тези на 10-14 години (4.0%). Сред пушачите и в двете възрастови групи преобладават момичетата, макар и незначително.

В България тютюнопушенето е една от причините за приблизително 18% от всички смъртни случаи (по данни от Здравния профил на страната за 2021 г.    https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-01/2021_chp_bulgaria_bulgarian.pdf).

По данни на Световната здравна организация в световен мащаб тютюнопушенето  убива един човек на всеки четири секунди и е една от най-големите заплахи за общественото здраве. Повече от 7 милиона от тези смъртни случаи са резултат от директна употреба на тютюн, докато около 1,2 милиона са в резултат на пасивно пушене (непушачи, изложени на тютюнев дим). Всички форми на употребата на тютюневи изделия са вредни и няма безопасно такова ниво.

Тютюнопушенето, като рисков фактор за здравето, е пряко свързано с четирите най-разпространени незаразни заболявания: сърдечносъдови заболявания, рак, хронични респираторни заболявания и диабет.

През целия месец ноември всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето в кабинетите за консултиранe и отказване от тютюнопушенето, които са разположени в регионалните здравни инспекции в областните градове. Повече информация може да получите на Националната телефонна линия за отказване от тютюнопушенето 0700 10 323 и на интернет страниците на РЗИ https://www.mh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/regionalni-zdravni-inspektsii/.

През месец ноември предстои да бъдат наградени финалистите в XIV издание на националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. След 20 ноември 2022 г.  на интернет страниците на Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Офис на Световната здравна организация за България, Български младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи ще бъде публикувана информация за класираните проекти.

През цялата година всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето в кабинетите за консултиранe и отказване от тютюнопушенето, които са разположени в регионалните здравни инспекции в областните градове.

[1] Настоящи пушачи – пушили един и повече дни през последния месец

Ключови думи: няма