Показатели за дейността на стационара по видове лечебни заведения