Ново ръководство за превенция на свръхдоза наркотични вещества

17.02.2022

Нова програма за обучение за превенция на свръхдоза при употреба на наркотични вещества е изготвена от фондация „Център за хуманни политики“. Ръководството е изработено в изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 и е публикувано от Националния център по обществено здраве и анализи.

В програмата е посочено какво представлява свръхдозата, начините за превенция, идентифицирането на рисковете и разпознаването на симптомите при приета свръхдоза. Сред рисковите фактори са смесването на вещества и видовете вещества, индивидуалният толеранс на организма, конкретната възраст и общо здравословно състояние, количеството на приетото наркотично вещество, начините на употреба, предишна нефатална доза и др.

Посочени са начините за оказване на първа помощ при свръхдоза.

Програмата за превенция на свръхдоза наркотични вещества е публикувана на сайта на НЦОЗА и е достъпна тук.

Ключови думи: няма