Кръгла маса „С отговорност към здравето на българските деца"

08.02.2024

На 07.02.2024 г. в централата на БЧК се провде кръгла маса на тема „С отговорност към здравето на българските деца“, организирана от Българския червен кръст.

Във форума участваха вицепрезидентът Илияна Йотова, доц. Михаил Околийски -заместник-министър на здравеопазването, председателят на ДАБ Мариана Тошева, изпълнителният директор на ИА „Медицински надзор“ Иванка Динева, председателят на синдиката на българските учители Янка Такева, главният секретар на БЛС и зам.-председател на БЧК д-р Валентин Пеев, представители на УНИЦЕФ, МЗ, НЦОЗА, МВР, МОН, МТСП, БЧК, БМЧК както и други правителствени и неправителствени организации.
Д-р Румяна Динолова, дм, гл. асистент в отдел "Психично здраве", дирекция ПЗПЗ към Националния център за обществено здраве и анализи представи презентация на тема „Неблагоприятни преживявания в детството: превенция и смекчаване на вредите” . Тя посочи, че повече от четири неблагоприятни преживявания в детството повишават с 30 пъти риска от суицидно поведение. Неблагоприятните преживявания в детството водят до тревожност у учениците, липса на ангажираност в учебния процес, изоставане в овладяването на учебния материал, което от своя страна води до невъзможност детето да изрази целия си потенциал и до обратна спирала - връщане към бедност, връщане към насилие и др. Д-р Динолова представи данни от проучване на Националния център по обществено здраве и анализи през 2018 г. сред 630 млади хора, което показва, че всеки трети сред тях е имал поне един случай на неблагоприятно преживяване в детството, а 10% докладват за четири и повече случая на неблагоприятно преживяване. От НЦОЗА взеха участие и Анина Чилева, гл. експерт в отдел „Детско и младежко здраве“, ръководител на Международния институт за младежко развитие PETRI – София, Ралица Бърдарова, гл. експерт в отдел „Детско и младежко здраве“ и Кремена Йонева, гл. ескперт в отдел „Зависимости“.

В рамките на дискусията бяха засегнати възможностите за изграждане на междуинституционално сътрудничество и предприемане на действия за укрепване на физическото, психическото и социалното благополучие на децата и учениците в страната. Участниците на кръглата маса се обединиха около тезата, че рисковото сексуално поведение, хранителните и психичните разстройства, тютюнопушенето и нарастващата злоупотреба с психоактивни вещества и алкохол, агресията и липсата на физическа активност са сред основните и най-наболели здравни проблеми сред подрастващите.

Ключови думи: Български червен кръст здравето на българските деца