Специализации и специализанти по Наредба 1 на МЗ

Програми за специализации

НЦОЗА e база за теоретично и практическо обучение по специалности, определени в Приложение 1 към Наредба №1 от 22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Можете да се запознаете с програмите за обучение по съответните специалности:

Места за прием на специализанти в НЦОЗА*

Специалност Брой места
I

Специалности за лица с професионална квалификация „лекар“

Неклинични специалности

 
4 Комунална хигиена 3
15 Хранене и диететика 3
VII

Специалности за лица с висше немедицинско образование

Неклинични специалности

 
8 Медицинска санитарна физика (за инженери и физици) 2
9 Медицинска санитарна химия (за лица с квалификация в областта на химическите науки, екологията, химични и металургични технологии, биотехнологии и хранителни технологии) 3

*Обявените места са към 18.01.2023 г.