Специализации и специализанти по Наредба 1 на МЗ

Програми за специализации

НЦОЗА e база за теоретично и практическо обучение по специалности, определени в Приложение 1 към Наредба №1 от 22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Можете да се запознаете с програмите за обучение по съответните специалности: