Специализации и специализанти по Наредба 1 на МЗ

Програми за специализации

НЦОЗА e база за теоретично и практическо обучение по специалности, определени в Приложение 1 към Наредба №1 от 22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Можете да се запознаете с програмите за обучение по съответните специалности:

Места за прием на специализанти в НЦОЗА*

Специалност Брой места
I

Специалности за лица с професионална квалификация „лекар“

Неклинични специалности

 
4 Комунална хигиена 2
10 Социална медицина и здравен мениджмънт 4
15 Хранене и диететика 2
VII

Специалности за лица с висше немедицинско образование

Неклинични специалности

 
7 Медицинска информатика и здравен мениджмънт 1
8 Медицинска санитарна физика 2
12 Медицинска санитарна химия 6
13 Санитарно инженерство -
15 Токсикология (за лица с квалификация в областта на биологическите и химическите науки, биотехнологиите, екологията, инженерната химия, химичните, металургичните и хранителните технологии) 3

*Обявените места са за срок до 31.03.2021 г.