Докладът на ЕПА постигна широк обществен отзвук

20.01.2019

Докладът на Европейската психиатрична асоциация (ЕПА) за психиатричното обслужване в България беше представен преди дни на кръгла маса в Народното събрание, организирана от НЦОЗА под патронажа на Комисията по здравеопазване. Той съдържа оценка и прави препоръки за подобряване на психичноздравните услуги в страната ни.

Д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването, посочи на кръглата маса, че психиатричната помощ в България се нуждае от организационно и финансово укрепване, а решаването на натрупаните проблеми може да се постигне чрез обединяване усилията на отговорните институции, медицинските специалисти и неправителствените организации за формиране на правилните политики, които да гарантират навременна, съвременна и комплексна медицинска помощ на пациентите с психични заболявания. Констатациите в доклада предизвикаха широк отзвук както сред професионалистите, които работят в областта, така и в публичното пространство.

С целия доклад на ЕПА можете да се запознаете тук.

Ключови думи: няма