ПД-1/2020

Предложение за сключване на договор 1/2020

Предложение за сключване на договор с предмет: "Периодични доставки след заявки на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на НЦОЗА"

 
Документ Дата на публикуване в профила на купувача
Предложение за сключване на договор 18.08.2020
Образци на документи 18.08.2020