Съобщение за отмяна на курс

28.01.2020

Уведомяваме ви, че следните курсове се отлагат за неопределено време:

Код: 2.4.2.1.  "Мотивационно интервю"
Код: 2.4.2.7.  "Обучение на хора, които пряко участват в осъществяването на програма за психосоциална рехабилитация за получаване на професионална квалификация „сътрудник социални дейности"
Код: 2.4.2.8.  "Обучение на професионалисти за работа с рискови групи"
Код: 2.4.2.9.  "Скрининг, ранни и кратки интервенции"
Код: 2.4.2.11. "Диатностициране и лечение на коморбидни състояния"

Постъпилите заявки остават актуални. При насрочване на нови дати ще бъде съобщено своевременно.

Ключови думи: няма