Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи за дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване" „Главен експерт" на пълен работен ден

Образователно – квалификационни изисквания за длъжността:
Висше образование – IT специалист/ лекар/ икономист,  с познания за работа с данни, Acсess, Excel.

Описание на длъжността:

- работа с медико-статистическа документация и програмни продукти, свързани със здравното   състояние на населението и дейността на лечебните и здравни заведения

- работа, свързана с функционирането на здравните информационни системи

  Умения:
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели.

- отговорност при изпълнение на възложените задачи за срок и качество

- добра комуникативност и работа в екип

Необходими документи за интервю:
- заявление до Директора на НЦОЗА с мотивация;
- автобиография (CV);
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен/специалност/други

Подаване на документи: НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство; Приемно време: от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 от понеделник до петък;
Срок за подаване на документите: до 31.08.2023г.
Телефон за връзка: 02/8056 310