КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.18 ЗА НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.22Б ОТ НАРЕДБА 1/22.01.2015Г. ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2024Г.

24.01.2024

Конкурс по документи съгласно чл.18 за неклинични специалности и конкурс с писмен приемен изпит за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ съгласно чл.22б от Наредба 1/22.01.2015г. за първо полугодие на 2024г.

Информация за конкурсите и класиранията на МУ-София можете да намерите тук: https://mu-sofia.bg/sdo/specializacia/konkursi-klasirane/

Ключови думи: няма