Кои сме ние

 

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) е структура на националната система на здравеопазването и осъществява дейности по:

  • Опазване на общественото здраве,
  • Промоция на здравето и профилактика на болестите,
  • Информационно осигуряване на управлението на здравеопазването.

Мисията на Националния център по обществено здраве и анализи е да съчетава тези разнообразни дейности в интерес на по-доброто здраве на населението.

ДИРЕКТОР
ЕКСПЕРТ - АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
ОТДЕЛ ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕН РИСК
ОТДЕЛ ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
ОТДЕЛ ХРАНИ И ХРАНЕНЕ
ОТДЕЛ ТОКСИКОЛОГИЯ
ОТДЕЛ ХИМИЧНИ ФАКТОРИ
ОТДЕЛ СЪСТАВ НА ХРАНИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОДУКТИ
ОТДЕЛ МИКРО-БИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ
ОТДЕЛ ПРИЛОЖНА ГЕНОМИКА И ГМО
ОТДЕЛ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ
ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "ЗДРАВЕ"
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ "ЕКЗАКТ"
ОТДЕЛ РИСКОВИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ ФАКТОРИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ХНБ
ОТДЕЛ ДЕТСКО И МЛАДЕЖКО ЗДРАВЕ
ОТДЕЛ АНАЛИЗ НА ЗДРАВНИ ПОЛИТИКИ И АКРЕДИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ
УЧЕБЕН ОТДЕЛ
Международен институт за младежко развитие PETRI - София
ОТДЕЛ ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
ОТДЕЛ ЗАВИСИМОСТИ
ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН ФОКУСЕН ЦЕНТЪР
ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ И АНАЛИЗИ
ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ
ОТДЕЛ РЕГИСТРИ
ОТДЕЛ ФИНАНСОВИ МОДЕЛИ И ИКОНОМИЧЕСКО ПРОГНОЗИРАНЕ
ОТДЕЛ КЛАСИФИКАЦИОННИ СИСТЕМИ И ПРОЦЕДУРИ
ОТДЕЛ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ОСДК
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
ОТДЕЛ ДЕЛОВОДСТВО И СЕКРЕТАРИАТ
ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ОТДЕЛ ПРАВНА ПОМОЩ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ
ОТДЕЛ ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ