Кои сме ние

 

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) е структура на националната система на здравеопазването и осъществява дейности по:

  • Опазване на общественото здраве,
  • Промоция на здравето и профилактика на болестите,
  • Информационно осигуряване на управлението на здравеопазването.

Мисията на Националния център по обществено здраве и анализи е да съчетава тези разнообразни дейности в интерес на по-доброто здраве на населението.