19 май – Европейски ден за борба със затлъстяването

19.05.2022

Повече от 1 милиард души по света са със затлъстяване - 650 милиона възрастни, 340 милиона юноши и 39 милиона деца, по данни на Световна здравна организация (СЗО). СЗО изчислява, че до 2025 г. приблизително 167 милиона души - възрастни и деца - ще станат по-малко здрави, защото са с наднормено тегло или затлъстяване.  44% от тежестта на диабета, 23% от тежестта на исхемичната болест на сърцето и между 7% и 41% от някои видове рак се дължат на наднормено тегло и затлъстяване. Епидемията от затлъстяване в детска възраст е обявена от СЗО като едно от най-сериозните предизвикателства пред общественото здраве в 21-ви век. Детското затлъстяване и наднорменото тегло са се увеличили значително през последните четири десетилетия.

Глобалният ръст на затлъстяването е сериозен, дългосрочен проблем и  предизвикателство за общественото здраве. Затлъстяването е комплексно хетерогенно заболяване, обусловено от влиянието на три групи рискови фактори – генетични, поведенчески фактори, свързани с начина на живот и фактори на заобикалящата среда (хранителна система, семейна среда, училищна среда). Значение за възникване на затлъстяването имат още метаболитни, хормонални, психологични  и други причини.

Наследствеността има съществена роля - при 41 процента от децата, при които единият родител е с наднормена телесна маса, също се наблюдава наднормена телесна маса, а при двама родители процентът на засегнатите деца е по-висок (73%).

От поведенческите рискови фактори нездравословното хранене и ниската физическата активност са с голяма тежест за развитие на затлъстяване. Водещ рисков фактор за затлъстяване е прехранването, при което се приема повече енергия, отколкото са енергийните загуби на организма, особено при заседнал начин на живот.

Стратегическите документи на национално ниво имат за цел осигуряване  на  здравословен  начин  на  живот  и  насърчаване  на благосъстоянието  на  всички  хора,  във  всяка  възраст. Въз основа на постигнатите резултати при изпълнение на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести - 2014-2020 г.,  е приетата Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г, която     предвижда интегриран мултидисциплинарен подход на междуинституционално ниво при водеща и координираща роля на Министерство на здравеопазването. Във формулираните цели са включени и: преустановяване на тенденцията за увеличаване честотата на затлъстяването при възрастното население и запазване без увеличение на относителния дял на децата със затлъстяване; намаление на средния прием на сол от населението; стимулиране консумирането плодове и зеленчуци; реформулиране на храните и намаляване на въздействието върху децата на маркетинга на храни с високо съдържание на наситени мазнини, захар и сол; увеличаване на относителния дял на деца и население в активна възраст, практикуващи физическа активност. Разписани са стратегии и мерки за ограничаване на факторите на риска за здравето: повишаване на информираността и включване на населението в дейности за предотвратяване на затлъстяването и повишаване на физическата активност; изграждане на капацитет и умения за консултиране и подкрепа у медицинските и немедицински специалисти по въпроси, свързани със здравословно хранене и физическа активност, укрепваща здравето; включване на обществените структури и общности в дейности по програмата и др.

В рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести, 2014-2020 г. в България са проведени две представителни трансверзални национални проучвания на факторите на риска за здравето сред населението на Р. България през 2014 г. и 2020 г.  Сравнителният анализ на резултатите от двете проучвания показват намаляване от 2,5 пъти на затлъстяването при деца от 1 до 5-годишна възраст; леко нарастване честотата на затлъстяване (с 2,5%) при децата от 5 до 19-годишна възраст и намаляване честотата на затлъстяване с 1,9% при лицата над 19 години.

Конкретни препоръки за здравословно хранене за различни възрастови групи може да намерите тук:

https://ncpha.government.bg/uploads/pages/3001/NPPNCD_2014-2020_Healthy_eating.pdf

https://ncpha.government.bg/uploads/pages/3001/NPPNCD_2014-2020_Healthy_eating-students-7-19.pdf

https://ncpha.government.bg/uploads/pages/3001/NPPNCD_2014-2020_Healthy_eating-children-1-7.pdf

Ключови думи: European Day Obesity