Събития в рамките на Световната седмица на кърменето

07.08.2023

На 7 август от 13:30 часа в Банка за майчина кърма на ул. "Сава Михайлов" № 57, в рамките на Световната седмица на кърменето, ще  бъде представен  научният проект "Микробиом и състав на кърмата - ключови фактори, роля и взаимовръзка с оралната и чревна микробиота при новородени деца". Проектът цели изучаване на връзката между микробиома на кърма, слюнка и фецес от новородени деца и състава на кърмата, както и начина на  хранене на майката. Той се осъществява по програмата „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2022 г.“  с базова организация СУ "Св. Климент Охридски", Биологически факултет, катедра "Обща и промишлена микробиология", в партньорство с Националния център по обществено здраве и анализи. Подобно цялостно научно изследване на българската популация се прави за пръв път и получените данни могат да послужат за подобряване на здравословния статус на новородените деца в България.

Ключови думи: World Breastfeeding Week