НЦОЗА се включи в дейности за отбелязване на Световната седмица на кърменето

08.08.2023

Световната седмица на кърменето – глобална инициатива за насърчаване, подкрепа и защита на кърменето и тази година премина с редица мероприятия при подчертан интерес от присъстващите. НЦОЗА се включи в няколко събития. На 4 август в Поликлиника България доц. д-р Лалка Рангелова, дм, от отдел „Храни и хранене“ на НЦОЗА, изнесе публична лекция на тема: “Здравословно хранене на бременната и кърмеща жена“. На срещата присъстваха бременни, кърмещи жени и общопрактикуващи лекари от груповата практика в поликлиниката. Лекцията премина в дискусия като Доц. Рангелова отговори на всички зададени въпроси. София Кандиларова, главен експерт от отдел „Детско и младежко здраве“в НЦОЗА, участва в две срещи-лекции  за бременни и родилки на тема „Начало на кърменето. Първи стъпки в кърменето“ - в УМБАЛ „Св. Анна“ на 04.08. и във Fox Book Café. В края на събитията гл. експ. Кандиларова даде възможност за индивидуални консултации на желаещите майки и бременни и отговори на техни въпроси. На 5 август гл. експерт София Кандиларова участва в организирано от БАПЗГ онлайн обучение за здравни работници с лекция на тема „Основни подходи при общуването с майките“, в рамките на която представи базови принципи на добрата комуникация в консултативния процес и успешни комуникативни модели, които специалистите да прилагат в работата си с майките в подкрепа на кърменето. В обучението взеха участие 88 здравни специалисти.

Ключови думи: World Breastfeeding Week