Национална среща с регионалните координатори на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025

17.11.2022

На 13-14 октомври 2022 година в Националния център по обществено здраве и анализи се проведе ежегодната работна среща на регионалните координатори на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. за обсъждане и оценка на резултатите от изпълнението й. Присъстваха представители на Министерство на здравеопазването, Националния център по обществено здраве и анализи, както и всички координатори на програмата от 28-те области на страната.

Срещата се откри от директора на НЦОЗА проф. Пламен Димитров - национален координатор на Програмата. Д-р Лидия Стойкова-Чорбанова, зам.-министър на здравеопазването, приветства участниците за всички дейности, свързани с общественото здраве, в т.ч. и организираните разнообразни инициативи на регионално ниво за повишаване на информираността на населението за ограничаване на рисковите фактори за хронични незаразни болести. Тя подчерта значимостта на Програмата за подобряване на здравето на населението и важната роля на държавата в лицето на националните и регионални институции, както и на всички партньори.

Отчетени бяха дейностите, извършени в рамките на програмата през 2021 г. Експерти на НЦОЗА презентираха успешни практики и мерки за ограничаване на рисковите фактори – тютюнопушене и злоупотреба с алкохол, както и за здравословно хранене и повишаване на физическата активност сред населението.

Представени бяха и добри практики при реализиране на дейностите по Програмата на регионално ниво от представители на регионални здравни инспекции. Проведени бяха дискусии, на които се обсъдиха проблемите, възникнали в хода на работата и се дадоха препоръки за оптимизиране на дейностите на националната програма.

Ключови думи: няма