Регистрирани заболявания и умирания от злокачествени образувания в Република България

Регистрирани заболявания и умирания от злокачествени новообразувания в Р България през периода 2005-2020 г.

Бюлетинът е изготвен въз основа на данните от специализирания отчет на регистрираните заболявания от злокачествени новообразувания, който се получава и обработва в НЦОЗА във във връзка с ежегодното статистическо изследване. Използвани са и данни на НСИ за умиранията по причини. Данните за наблюдаваните регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания са представени както общо, така и по някои основни групи и единични локализации, в съответствие Х-та ревизия на МКБ и проблемите, свързани със здравето. Информацията е систематизирана на национално и областно ниво както общо, така и по пол, като акцентът е върху новооткритите заболявания от злокачествени новообразувания и заболеваемостта от тях. Общите показатели „болестност”, „заболеваемост” и „смъртност” за някои злокачествени новообразувания, отнасящи се или само за мъже или само за жени, са изчислени съответно за мъжкото и женското население. Информацията е представена в табличен и графичен вид.


Архив

Регистрирани заболявания и умирания от злокачествени образувания, 2020 (за периода 2005–2019)

Регистрирани заболявания и умирания от злокачествени образувания, 2019 (за периода 2005–2018)

Регистрирани заболявания и умирания от злокачествени образувания, 2018 (за периода 2005–2017)

Регистрирани заболявания и умирания от злокачествени образувания, 2017 (за периода 2005–2016)

Регистрирани заболявания и умирания от злокачествени образувания, 2016 (за периода 2005–2015)

Регистрирани заболявания и умирания от злокачествени образувания, 2015 (за периода 2005–2014)

Регистрирани заболявания и умирания от злокачествени образувания, 2014 (за периода 2005–2013)

Регистрирани заболявания и умирания от злокачествени образувания, 2013 (за периода 2005–2012)

Регистрирани заболявания и умирания от злокачествени образувания, 2012 (за периода 2005–2011)

Регистрирани заболявания и умирания от злокачествени образувания, 2011 (за периода 2005–2010)

Регистрирани заболявания и умирания от злокачествени образувания, 2010 (за периода 2005–2009)