Семинар „Климатични промени и здравни неравенства: глобални предизвикателства и контекстът на България"

20.10.2023

На 18 октомври 2023 г. в Националния център по обществено здраве и анализи се проведе семинар на тема „Климатични промени и здравни неравенства: глобални предизвикателства и контекстът на България“. Организатори на събитието са българският офис на Световната здравна организация (СЗО) и Националният център по обществено здраве и анализи, във връзка с изпълнение на Двугодишно споразумение между СЗО и Министерство на здравеопазването. Присъстваха представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на околната среда и водите, УНИЦЕФ, БЧК, представители на академичните среди и на неправителствения сектор.

Срещата се откри от зам.-министър доц. Михаил Околийски, който подчерта факта, че според СЗО изменението на климата се явява най-голямата заплаха за здравето през 21-ви век. За съжаление в свят на войни и несигурност тази заплаха добива още по-остро измерение, подчерта той. Проф. д-р Пламен Димитров, директор на НЦОЗА,  изтъкна ролята на здравните неравенства за степента на въздействие на изменението на климата върху различните групи от населението. Здравните неравенства представляват систематични различия в здравето между социалните групи, които са несправедливи и могат да се избегнат.

Презентации по темата изнесоха представители на НЦОЗА, БАН и Българската платформа към Европейското женско лоби. Срещата завърши с дискусия за необходимостта от прилагане на мерки за адаптация към промените на климата, отчитащи здравните неравенства и възможностите за сътрудничество между институциите в рамките на страната, както и извън нея.

Ключови думи: няма